Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus ehk ITK on 1993. aastal
loodud Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus. ITK kogub, töötleb,
analüüsib ja avalikustab teavet Eesti looduse, keskkonnaseisundi ning
neid mõjutavate tegurite kohta. Et teave inimesteni paremini jõuaks, viib Keskkonnainfo veebileht läbi kasutajauuringu: http://www.keskkonnainfo.ee/failid/kysitlus.html Olete oodatud vastama ja kaasa mõtlema!

Keskkonnainfo veebilehega saab tutvuda aadressil: http://www.keskkonnainfo.ee