Aastal 2010 alustas Eesti Ornitoloogiaühing kahlajatöörühm väiketüllide (Charadrius dubius) märgistamist värvirõngastega. Projekti eesmärgiks on saada teavet väiketülli Eesti asurkonna demograafia, pesitsusedukuse ja elupaigaeelistuste kohta, uurida pesa- ja sünnipaigatruudust ning teha ettevalmistusi liigi rändeteede ja talvituskohtade täpsustamiseks.

  • Elurikkus ja looduskaitse
  • 22. oktoober 2010
  • Väiketülli pildistas Andreas Trepte [CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

Eesti väiketüllid kannavad valget musta kirjaga (3 tähte või numbrit) plastrõngast jooksmel. 2010. aastal märgistati värvirõngastega 40 väiketülli: 8 vanalindu ja 26 poega ning ainult metallrõngastega veel 36 tüllipoega. Väiketülliprojekti veab Jaanus Aua (jaanus.aua@gmail.com).

Vaata Osooni saatelõiku väiketüllide märgistamisest. Täpsustuseks: Eestis kasutatakse värvirõngaid 13 linnuliigi märgistamisel: laululuik, hallhani, kormoran, must-toonekurg, 5 kotkaliiki, sookurg, väiketüll, niidurüdi ja kalakajakas. Varem on rõngastatud ka kühmnokk-luiki, hõbe- ja merikajakaid. Kalakajakaid on Eestis järjepidevalt värvirõngastatud alates 1970. aastast.