4.- 8. maini toimuval alkoholisõltumatuse nädalal algavad koolides üle Eesti külalistunnid elus edukaks tegutsemiseks vajalikest oskustest ning sellest, kuidas need on seotud aju arengu ja alkoholi mõjuga. Teadlikkuse tõusuga soovitakse anda noortele suurem iseotsustamine ja vabadus valikute tegemiseks.

  • Vabatahtlik tegevus
  • 4. mai 2015
  • Foto: https://pixabay.com/photos/friends-sunrise-young-happy-3614311/

Alkoholisõltumatuse külalistunde viivad läbi inimesed eri eluvaldkondadest sportlastest riigiametnikeni. Tundide põhisõnum on seotud kriitiliste piiride selgitamisega. Teismeeas on piiride kompamine ja riskide võtmine normaalne; kuidas aga teha seda nii, et selle käigus ei kahjustaks noored oma mõtlemise ja enesejuhtimise võimet? Et aju areneb välja 20ndate eluaastate alguseks, on mõistlik lükata otsus alkoholitarbimise kohta edasi täiskasvanuikka.

Üks vabatahtlikest külalisõpetajatest on Yoko Alender, kes läheb tundi läbi viima Kurtna Kooli. “Otsustasin kaasa lüüa, sest arvan, et Eesti jaoks on oluline iga inimene oma vabade ja teadlike valikutega. Meie - täiskasvanud - peame panustama, et noored saaksid eluteele kaasa võimalikult laia silmaringi, teadmised ja väärtushinnangud, võimaluse püüelda oma iskliku õnne ja Eesti veel parema arengu poole.”

Alkoholisõltumatuse nädala eestvedaja, Terve Eesti Sihtasutuse asutaja Riina Raudne rõõmustas suure huvi üle ettevõtmise vastu. “Oleme tundideks teinud ettevalmistuse 85 vabatahtlikuga neljatunnise koolituse käigus. Juba see asjaolu on enneolematu. Alkoholisõltumatuse nädalaga aitame kaasa oluliste arutelude toimumisele noortega.”

Terve Eesti Sihtasutusele on koostööpartneriks “Tagasi kooli” algatus. “Soovitame kõigil õpetajatel kasutada head võimalust käsitleda alkoholiteemasid tavapärasest mõnevõrra teistsuguses võtmes ja läbi külalisõpetajate kaasamise. 

Kuigi eelkõige on alkoholisõltumatuse-teemalised külalistunnid suunatud põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele, on nende vastu huvi ka juba algklassides,” ütles “Tagasi kooli” eestvedaja Teibi Torm. Ettevõtmisega liitunud inimeste leidmisel on õpetajatele abiks “Tagasi kooli” infosüsteem.

Alkoholisõltumatuse-teemaliste tundide läbiviimine jätkub koolides terve kevade jooksul ja sügiselgi. Ettevõtmist toetavad Norra toetused ja Sotsiaalministeerium.