Läbi aegade on apteegil ja apteekril olnud oluline roll aidata inimestel haiguseid ennetada ja ravida. Apteegid tugeva potentsiaaliga Eesti tervishoiusüsteemis – apteekrite ekspertteadmised võimaldavad ravimimüügi kõrval koostöös arstidega leida patsientidele ennetuse, ravi ja järelravi lahendusi. Apteekrite tervishoiusüsteemi kaasamisest võidavad inimesed ja kogu esmatasandi tervishoiusüsteem.

Apteegiteenuste kättesaadavus on üle Eesti väga hea. Apteekrid on usaldusväärsed nõuandjad ning üha sagedamini esmaseks kontaktiks tervishoiusüsteemis. Viimaste aastate tervishoiukriisid kinnitasid vajadust tuua tervisetestid ja vaktsineerimine apteekidesse -  inimestel on valmisolek apteegis kasutada terviseteenuseid.

Eesti apteekides töötavad kõrgharitud proviisorid ning farmatseudid, kellel on kõrgeim kompetents ja suurim teadmiste pagas ravivormidest, ravimite koos- ja kõrvaltoimetest ning manustamisviisidest, mistõttu võiks parim raviplaan sündida arsti ja apteekri teadmiste koostöös. Teenuskesksete lahenduse kasutuselevõtt aitaks abiotsivaid inimesi, asendaks dr Google’it ning looks tugeva sünergia esmatasandi tervishoiuteenuse pakkujate vahel, toetamaks perearstide ja eriarstide tööd.

Kaasajastades ja laiendades apteegiteenust, sealhulgas luues eeldused erinevate tervishoiuteenuste pakkumiseks apteegis, täiendatakse oluliselt meie esmatasandi tervishoiu võimekust. Apteekide ja apteekrite aktiivsem kaasamine ei tähenda, et haiguste diagnoosimisel ja ravimisel väheneks arsti roll või et luumurruga ei peaks kiirustama EMOsse. Vastupidi! Kuna apteeker on kõige kättesaadavam ning sagedamini kõnetatav tervishoiu valdkonna spetsialist,  on apteek esimene tervisemurede valideerimise filter. Vaid tervisevaldkonna tõhus koostöö tagab meie rahva tervise ja heaolu. Meil on veel pikk tee minna selle potentsiaali täieliku kasutamiseni, kuid ühine visioon ja tekkiv sünergia on heaks alguseks. Nüüd on vaja sellele hoogu juurde anda ja kiiremini tegudeni jõuda.

 

Apteegid on tervishoius justkui filtrid, kes aitavad teostada kvaliteetsemat esmatasandi tervishoiuteenust

 

Milline peaks siis olema kaasaegse apteegi  roll tänases esmatasandi tervishoius?

Kui inimene pöördub apteeki - olgu selleks siis viirushaiguse sümptomid, lapsel tekkinud kõrva- või kõhuvalu, saab esmase nõu ja abi apteegist. Vajadusel saab apteegi tervisekabinetis luua videosilla vahendusel kaugkonsultatsiooni arstiga, et otsustada, kas jääda kodusele ravile, pöörduda perearsti vastuvõtule või hoopis kiiremas korras erakorralise meditsiini osakonda.

Kaugkonsultatsiooni käigus patsienti nõustanud arst saab pakkuda võimalikke ravilahendusi ja tervisemurele saab apteegist vajaliku ja operatiivse lahenduse.

Taastudes vigastusest või operatsioonist on määrava tähtsusega järelravi ja abistavad vahendid. Mitmes Südameapteegi tervisekabinetis töötavad professionaalsed ja kogenud ortoosispetsialistid, kes abistavad ravi või taastumist toetava ortoosi või abivahendi valikul ja tagavad, et koos ortoosiga saab patsient põhjaliku nõustamise. Valesti paigaldatud või kasutatud ortoos võib halvemal juhul paranemise asemel raviprotsessi pikendada.

Koostöö apteekrite ja arstide vahel aitab kiirendada terviseteenuste kättesaadavust, ennetada haiguseid ja seega pakkuda inimestele vajalikke tervise lahendusi.

Apteekrid on ravimispetsialistid, kellel on lai teadmiste pagas, et toetada inimeste tervist  ennetusest kuni ravi ja taastumiseni.
Küsimus on, kas ja kuidas kasutada apteekrite ja apteegiteenuste potentsiaali ära nii, et inimene saaks vajaduspõhiselt ja kiiresti abi ning Eesti tervishoiusüsteem toimiks vajalikus sünergias ja teineteist toetavalt.

Meie kindel nägemus on, et apteek on koht, kus inimene võiks saada terviseedenduse, haiguste ennetuse ja ravimite ning apteegikaupadega seotud teenuseid.