Kliimatehnoloogia ettevõte Arbonics on välja töötanud ainulaadse andmepõhise digitaalse tööriista, mis muudab maa ja metsa potentsiaalse süsinikutulu arvutamise kiireks ja lihtsaks. Aprillis kaasas Arbonics varases investeerimisfaasis 1,8 miljonit eurot Taavet Hinrikuselt ja Pluralilt.

  • Majandus
  • 19. september 2022
  • Foto: Arbonicsi kaasasutajad Lisett Luik ja Kristjan Lepik / Arbonics

Kristjan Lepiku ja Lisett Luige asutatud Arbonics toob maa- ja metsaomanikeni uued tuluallikad

Arbonics on uus tehnoloogiapõhine süsiniku- ja ökosüsteemi platvorm, mis loob silla Euroopa metsa- ja maaomanike ning vabatahtlikul süsinikukuturul krediite ostvate ettevõtete vahele

Ettevõtte loodud digitaalse tööriista abil kulub maaomaniku ennustatava süsinikutulu (e mitu €/ha saab konkreetsel maa-alal krediitidest teenida) arvutamiseks vähem kui minut varasema kahe päeva asemel, mis kulus käsitsi arvutades

2022. aasta aprillis kaasas Arbonics 1,8 miljoni eurose varajase faasi investeeringu Taavet Hinrikuselt ja Pluralilt.

Kristjan Lepiku ja Lisett Luige poolt 2022. aasta alguses asutatud Arbonics loob looduspõhiseid lahendusi kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Ettevõte avab metsa- ja maaomanikele tee uute tuluallikateni süsinikukrediitide müümise näol, mida ettevõtted vältimatute emissoonide kompenseerimiseks Arbonicsi platvormilt osta saavad.

"Kliimamuutuste vastu võitlemisel on maaomanikud võtmetähtsusega, sest nende valdused võivad talletada miljoneid tonne süsinikku ja kaitsta bioloogilist mitmekesisust. Arbonicsi andmemudelid aitavad maaomanikul teha konkreetseid otsuseid - näiteks kuidas ja kuhu istutada - mille tulemusel teenib maaomanik tulu ning samal ajal mõjutab positiivselt ka planeeti," selgitab Arbonicsi kaasasutaja Lisett Luik. 

"Arbonicsi eesmärk on metsade majandamisse tuua uut mõtteviisi. Ka puitu saab endiselt tuluallikana kasutada, kuid me lisame kaks uut väärtuskihti - süsinikdioksiidi ja bioloogilise mitmekesisuse," lisab ettevõtte kaasasutaja Kristjan Lepik.

Arbonicsi kaudu saab süsinikukrediite hetkel teenida uusmetsastamise ja mõju- metsandusega (i.k impact forestry, st metsamajandamisvõtete nutikat rakendamist vastavalt eluetapile). Selle asemel, et oodata aastakümneid ühekordset puidutulu, avab Arbonics maaomanikele täiendava tuluvoo nende metsade süsinikdioksiidi sidumise eest esimese viie aasta jooksul pärast platvormiga liitumist. Näiteks, 1-hektariline hea pinnasega kasemets seob 50-aasta jooksul üle 200 tonni süsinikku hektari kohta. Kui antud kvaliteediga süsinikukrediidi hind turul on 50 eurot, teenib maaomanik ettevõtetele krediite müües metsastamisprojektilt umbes 10 250 eurot/ha. 

Metsaomaniku ja Arbonicsi koostöö esimene samm ehk süsinikuanalüüs, mis baseerub kümnetel andmeallikatel, annab esialgse prognoosi maa süsinikutulu kohta vähem kui minutiga varasema kahe päeva asemel, mis kulus käsitsi arvutades. Ettevõte teeb tihedat koostööd Tartu Ülikooli geoinformaatika teadlastega; ühistegevus on olnud oluline automatiseeritud ja andmepõhise tööriista väljatöötamisel, tagades samas, et kogu analüüs tugineb uusimatel teaduslikel praktikatel. Tulevikus kavatseb ettevõte laiendada oma pakkumist, et see hõlmaks tervet metsa elutsüklit.

Taavet Hinrikus, Arbonicsi esimene investor, leiab, et süsinikumaailmas nähakse tehnoloogia- ja looduspõhiseid lahendusi tavaliselt vastanditena. “Tegelikult on tehnoloogidel ja maaomanikel koostööst ainult võita - koos saame keerulise süsinikuteema teha maaomanikele lihtsamaks ja süsinikuostjatele usaldusväärsemaks," lisab Hinrikus.

Arbonicsi kvaliteetseid ja looduspõhiseid süsinikukrediite sertifitseerivad juhtivad teenusepakkujad nagu Verra. Arbonics on kohaliku süsinikuturu mõju suurendavas liikumises esirinnas, pakkudes Euroopa krediidiostjatele võimalusi investeerida Euroopa metsadesse.

Ettevõtte analüüsi kohaselt on Euroopa Liidu 160 miljonil hektaril metsamaal potentsiaal koguda ja salvestada kuni kaks gigatonni lisanduvat süsinikku aastas, mis moodustab 73% Euroopa Liidu kogu CO2 -heitest 2021. aastal.