Eelmisel neljapäeval Lennusadamas toimunud auhinnatseremoonial sõnas keskkonnaminister Marko Pomerants, et Euroopa keskkonnaalased ettevõtlusauhinnad (European Business Awards for the Environment, EBAE) olid „kõige paremad, keskkonnasõbralikumad ja uuenduslikumad Euroopas“, lisades, et „kõik selle aasta EBAE auhinna kandidaadid on teinud olulisi edusamme viimaks meid lähemale ressursisäästlikule ringmajandusele ning me olemegi siia kogunenud selleks, et nende saavutusi tähistada. Need ettevõtted tõestavad, et Euroopa konkurentsiturul on oluline roll just ökoinnovatsioonil.“

EBAE tseremoonia leidis aset Tallinnas, tunnustamaks Eesti äärmisel kiiresti kasvavat mainet Euroopa edukate ökoinnovatsiooni ettevõtete seas. Tseremoonial tunnustati Eestit kui parimat eurotsooni riiki, kus äri teha.

Kuus võitjat on:

Rahvusvahelise koostöö auhind

Fairphone B.V. (Madalmaad)
Fairphone on Taani sotsiaalettevõte, mis asub õiglaselt toodetud elektroonikale teed rajavas Amsterdamis. Maailma esimese eetilise modulaarse nutitelefoni tootjana on nad eeskujuks ja inspiratsiooniks kogu tegevusharule käituda vastutustundlikumalt, asetades ettevõttes kesksele kohale keskkonnaväärtused, ja töötada õiglase mitte tehnoloogiapõhise konkurentsi nimel. Fairphone kasutab kohalikku majandusseisu toetavaid lähtematerjale; Kongo Demokraatlikus Vabariigis konfliktivaba tina ja tantaali, Peruust pärit õiglase kaubanduse kulda ning töötatakse ka selle nimel, et integreerida vastutustundlikult kaevandatud volframi.

Parima juhtimise auhind (mikro- ja väikeettevõtted)

Ladybirdi talu vabaajakeskus (Ungari)
Jätkusuutlik turism

Ladybirdi talu vabaajakeskus loodi looduse ja keskkonnaga harmoonias oleva elustiili edendamiseks. Ladybirdi talus, mida külastab aastas 65 000 inimest ja kus korraldatakse aastas 12 000 seltsiõhtut, on võimalik tutvuda ainult elektrit mitte tarbivate atraktsioonidega. Juhul kui atraktsioonid siiski kasutavad elektrit, toodetakse see taastuvatest energiaallikatest. Talu jätkusuutliku kontseptsiooni põhielemendiks on taastuvate energiaallikate laialdane kasutamine; 80% keskuse elektrist saadakse jätkusuutlikest allikatest fotogalvaaniliste päikesepaneelide ja biomassi abil. Sotsiaalseid väärtuseid peetakse ettevõttes sama oluliseks kui majanduslikku kasu, mistõttu tutvustatigi „maksa jäätmetega“ kontseptsiooni: külastajad võivad osa oma sissepääsutasust maksta olmejäätmetega, nt paber.

Parima juhtimise auhind (suured ja keskmise suurusega ettevõtted)

CMS Window Systems (Ühendkuningriik)
CMS innovatsioonikeskus

CMS Window Systems on loonud midagi ainulaadset – CMS innovatsioonikeskus, mis kunagi mahajäetuna pälvis energiatõhususe klassi G. Nüüd on hoone energiakulud ligikaudu 3.50 £ päevas tänu fassaadi „kivivilla“ soojustusele, termiliselt tõhusatele akendele ja ustele, energiatõhusale valgustusele ja IT seadmetele, aga ka soojust taaskasutava soojuspumbaga kliimasüsteemile. Keskus on toimiv energiatõhususe mudel, mida kasutatakse sidusrühmade ja partnerorganisatsioonide teoreetilistel ja praktilistel koolitustel, mis annavad neile sektori standardite, säästva ehitustegevuse tavade ja energiasäästlike toodete kohta uusimat teavet.

Parima toote ja teenuse auhind

Hydromx International A.S. (Türgi)
Kütmis- ja jahutustehnoloogia energiatõhus soojusülekandevedelik

Hydromx on murranguline Nano vedelik, mis saavutas tänu oma täiustatud soojusvahetuse võimekusele edasisammu soojusülekande tõhususes, tuues kaasa märkimisväärseid säästusid (kuni 35%) suletud ahelaga vee kütmis- ja jahutussüsteemide energiatarbimises, samal ajal süsinikdioksiidi heitkogusid vähendades. Ettevõtte tooteid võib kasutada äärmuslikel temperatuuridel ilma, et oleks vajadust lisakemikaalide järele, nt antifriis. Lisaks otsestele hüvedele peitub tootes potentsiaal luua päris enda ökosüsteem, mis koosneks keskkonnasäästlikest täiustatud veesoojuse ülekande omaduste abil suurendatud energiatõhususega toodetest.

Parima protsessi auhind

M2i Life Sciences (Prantsusmaa)
Feromoonidega täidetud värvikuulidega männi-võrgenditutlase paaritumise takistamine

M2i on integreeritud (feromoonidega) kahjuritõrjestrateegias juhtiv ettevõte, kes on välja töötanud patenteeritud tehnoloogia, mille abil toodetakse kindlatele putukatele ja kahjuritele mõeldud feromoone, et kaitsta põllukultuure taimekaitsevahendeid kasutamata. Feromoonide kasutamine on keskkonnasõbralik ja tõhus selektiivne lahendus, mis ei tekita jääkprodukte, ei too kaasa eutofeerumist või putukapoolset resistentsuse kujunemist; samuti ei kahjusta see meetod elanikke või pealekandjaid. Männi-võrgenditutlane on Prantsusmaal leviv kahjur, kelle arvukust on M2i meetodi abil märkimisväärselt vähendatud. See meetod hõlmab tühjadesse värvikuulidesse feromoonigeeli lisamist ja kuulide tulistamist puudesse, kus tutlasi leidub.


Ettevõtluse ja bioloogilise mitmekesisuse auhind (eriauhind)

HiPP-Werk Georg Hipp OHG (Saksamaa)
20 aastat HiPPi jätkusuutlikkuse juhtimist

HiPP on Saksamaal asuv kvaliteetse imikutoidu tootja, kelle tooted on valmistatud täielikult loodusega harmoonias olevast orgaanilisest toorainest. HiPP on rahvusvahelise algatuse „Bioloogiline mitmekesisus väärt ettevõttes“ (Biodiversity in Good Company) kaaslooja. Algatuse eesmärkide hulka kuulub bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, selle osade jätkusuutlik kasutamine ning õiglane ja võrdne geneetiliste ressursside rakendamisest tulenevate hüvede jagamine. HiPPi jätkusuutlikkuse juhtimine on lisanud ettevõtte tegevusse loodusliku mitmekesisuse sellele pühendatud osakonna näol, kus on näha kogu tarneahel, seeläbi rakendades süstemaatilist jätkusuutlikkuse juhtimist igal tasandil ja määrates pidepunktiks lausungi: „HiPPi töötajad on säästlikud töötajad“.

Lisateavet võitjate ja kandidaatide, valiku tegemise korra ja varasemate EBAE konkursside kohta leiab Euroopa Komisjoni kodulehelt.