Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) saabus kolmandasse biometaani tanklate toetuseks mõeldud taotlusvooru 12 taotlust kogusummas 7,07 miljonit eurot, millest toetust soovitakse saada 2,45 miljonit eurot.

  • Majandus
  • 16. august 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Seekordne taotlusvoor tõi sooviavaldused rajada biometaani võimekusega tanklad Harju, Tartu, Jõgeva ja Pärnu maakonda. Taotlused laekusid Viimsi, Kuusalu, Saku, Keila, Luige ja Saue taastuvkütuse tanklate rajamiseks. Samuti planeeritakse Tartusse ja Põltsamaale kahe ning Jõgevale ja Pärnusse ühe tankla rajamist.

„Kolmandasse vooru esitatud avaldused näitavad, et soovitakse tugevdada ja laiendada just tõmbekeskuste ümbruste ning vahelist tankimisvõimekust,“ sõnas KIKi projektikoordinaator Aive Haavel. „On näha, et taastuvkütuse tanklavõrgustik laieneb aktiivselt Tallinna lähiümbruses ning Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu suunal.“

Taotluste hindamiseks on ette nähtud 35 päeva ja toetuse saajad selguvad septembris 2018. Biometaani toetusprogrammi eesmärk on taastuvate transpordikütuse kasutamise laialdasem levik, mis loob eeldused kohaliku metaankütuse tootmise käivitamiseks. KIKil on jätkuvalt avatud taotlusvoor ka biometaani ühistranspordis kasutusele võtmiseks.

Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning meetme „Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis” tegevuse „Biometaani tootmise ja transpordisektoris tarbimise toetamine” töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Taustainfo

Eelmiste taotlusvoorudega on toetatud 14 tanklaprojekti üle Eesti 2,32 miljoni euro eest. Toetust saanud Võru, Jüri ja Sikupilli tanklad on tänaseks kasutusvalmis.

KIKi kaudu suunatavate toetuste eesmärk on biometaani tarbimise ja tarnimise käivitamine, et aidata kaasa taastuvenergia transpordieesmärgi saavutamisele. Eesti on võtnud eesmärgiks tõsta taastuvenergia kasutamine transpordisektoris 10%-ni aastaks 2020. Biometaan on keskkonnasõbralikum ja pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga kui importkütused ning selle kasutamine aitab parandada Eesti energiajulgeolekut.