Bioneeri uut kalendrit saab nüüd jälgida ka rss-voo vahendusel. Selleks vajutage üleval aadressribal uudistevoo märki ja lisage Bioneeri kalender oma uudiste lugemise programmi.

Bioneeri kalendri rss-aadress on www.bioneer.ee/kalender/rss. Bioneeri portaali enda rrs-aadress on www.bioneer.ee/rss-feed.

Uus kalender teeb Bioneeri interaktiivsemaks, sest lugejad saavad ise sinna kuulutusi lisada.

Bioneeri projekti „Vabatahtlikud bioneerid“, mille raames kalender valmis, toetas Vabaühenduste Fond. Vabaühenduste Fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finatsmehhanismis ning Norra finatsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.