Tänane põllumajandus- ja kalandusnõukogu kohtumine keskendus peamiselt just kalanduse teemadele. Arutati. kuidas tagada kalavarude ja mereökosüsteemide kaitset tehniliste meetmete kaudu ning kinnitati viimastele ühine lähenemisviis.

  • Veemajandus
  • 12. mai 2017
  • Merd pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Euroopa Liidu kalandussektor on suuruselt neljandal kohal maailmas ning annab tööd rohkem kui 350 000le inimesele. Oma kalavarude pärast muretsev Euroopa on võtnud eesmärgiks tagada jätkusuutlik kalapüük, kaitstes samaaegselt nii tarbijate kui kalurite huve ja vajadusi.

Paraku on praegused meetmed liiga keerulised ja paindumatud. Seetõttu on oluline tehnilisi meetmeid lihtsustada ning leida ühine lähenemisviis, et arendada ja parendada meie kalavarude ja mereelukeskkonna seisundit ning meie kalurite tööpõldu. Tänase nõukogu kohtumise tulemusena kiideti heaks ja kinnitati tehniliste meetmete määruse üldine lähenemisviis, millega astuti suur samm läbirääkimiste alustamise suunas Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoniga. Eesti jaoks on täna kõne all olnud kalavarude ja mereökosüsteemide kaitse määrus väga olulise tähtsusega ning juulis algava eesistumise ajal juhime sellesisulisi kõrgetasemelisi arutelusid just meie.  

Keskkonnaminister Marko Pomerants: „Et nõukogu kohtumine neljapäeval aset leidis, oli puhas juhus. Küll aga võis see kalapäevana tuntud nädalapäev omamoodi kaasa aidata sellele, et arutelud olid sedavõrd tulemuslikud ning kalade jaoks lootustandvad. Justkui hea püügipäev – saaki oli, kuid nüüd tuleb selle söögikõlbulikuks muutmiseks tükk tööd ära teha. Eesti võtab eesistumise üle juba vähem kui kahe kuu pärast ning see tähendab ka poole aasta pikkust vastutusrikast juhtrolli kalanduse läbirääkimistes.“

Lisaks tehniliste meetmete määrusele anti nõukogule veel ülevaade MedFish4Ever deklaratsioonist, mis võeti vastu märtsis Maltal toimunud Vahemere kalanduse kohtumisel. Kuna Vahemere kalavarud on kiirelt vähenemas, on võetud vastu rida asjakohaseid õigusakte, mis hõlmavad riiklike ja rahvusvaheliste kalandusettevõtete halduskavasid, püügikoormuse piiranguid ning keskkonnakaitse nõudeid. Tihe mitmepoolne koostöö julgustab kõiki Vahemere-äärseid riike samade reeglite järgi mängima. MedFish4Ever eesmärgiks on jõuda säästva kalapüügini Vahemeres, mis omakorda oleks kasumlik kogukondadele ning tagaks heas seisus ökosüsteemid.

Eesti eesistumise tegevustest kalanduse vallas rääkis keskkonnaminister ka nõukogu istungi järgsetel kahepoolsetel kohtumistel nii Euroopa Komisjoni esindajaga kui ka erinevate riikide kaladusministritega.