Selleks, et toita inimesi, ei pea me olema julmad farmis elavate loomade vastu. See väide toodi esile Eating the Planet uurimistöö tulemusena. Eelmainitud teadusliku töö läbiviimist ning avaldamist toetas ja abistas Friends of the Earth organisatsioon.

Kokkuvõtlikult rõhub raport win-win stsenaariumi peale: aastal 2050 maailma populatsiooni toitmine intensiivse põllumajanduseta ei ole kasulik mitte ainult loomade heaolule, vaid lisaks toob see keskkonnale kasu sellega, et suureneb bioloogiline mitmekesisus ning väheneb maailmaruumi reostamine.

Selle raporti tulemused on südantsoojendavad just sellepärast, et ülemaailmselt pesitsevad praegusel hetkel kaks farmilooma kolmest tööstusfarmis. Mõned eksisteerivad strateegid soovitavad ekslikult üha suureneva populatsiooni toitmist selliste viisidega, mille tulemusel halveneb tööstusloomade elukvaliteet märkimisväärselt. Nende sõnul ei ole teisiti, loomadele soodsamalt käitumine, tulemuslik. Mainitud raporti teadusetöö tulemusena saame tuua selged näited, et nende argumente ümber lükata.

Peamised tulemused on:

  • Maailmarahva toitmist aastal 2050 on võimalik korraldada nii, et me ei pea karjanduse ja viljanduse tarvis intensiivselt ega massiivselt tööstuslikke maa-alasid laiendama
  • Maailma kasvava populatsiooni toitmine on tagatud ka humaansete meetoditega loomakasvanduste pidamisel
  • Maailmarahva piisava toidu varustamist muudab efektiivsemaks rikkamate ja arenenud riikide toidu ühtlasem jagamine ning dieetide muutmine lihavaesemaks ja tervislikumaks
  • Aastal 2050 saab piisava toidu olemasolu kindlustada vajaduseta metsi langetada

Austria Sotsiaalne Ökoloogia Instituudi (Institute of Social Ecology) ja Saksamaa Potsdami Kliimamõju Uuringute Instituudi (Potsdam Institute for Climate Change Research) poolt välja antud raport on samuti seisukohal, et intensiivpõllumajanduse poolt olevate strateegide esitatud väited on vaidlustatavad. Meie planeet on aina suureneva pinge all ning selle elanikena võime kokku puutuda kahe erineva, kuid samaaegse probleemiga. Nendeks on suurenev maa-alade kasutamine inimeste poolt tööstuslikul eesmärgil ning kliima pidev muutumine. Need mõlemad eelmainitud probleemid võivad õõnestada meie võimet toita kogu populatsiooni. Maailmarahva säästlik, õiglaslik ning humaanne toitmine tulevatel aastakümnetel saab vastavalt raportile olema „üks suurimaid väljakutseid millele inimkond vastu astub“.

Loe "Eating the planet?" (PDF, lühike versioon)

Loe "Eating the planet?" (PDF, kogu raport)

Loe dokumenti "Eating the planet:Q&A" (PDF)

 

Allikas: www.ciwf.org.uk

Tõlge: Eesti Loomakaitse Selts