Kirsi- ja õunapuid kimbutavad lehetäid ning kartulite kallal maiustavad kartulimardikad on ilmselt paljudele tuttavad saaki ja taimi hävitavad nuhtlused. Kliimamuutuste ning rahvusvahelise kaubanduse ja reisimisega suureneb aga risk ka palju ohtlikumate taimekahjustajate üle piiri levikuks. Põllumajandus- ja Toiduameti taimetervise nõunik Ülle Metsman jagab soovitusi, mida saab igaüks teha ohtlike taimekahjustajate leviku takistamiseks.

  • Toit ja aiandus
  • 30. august 2023
  • Foto: Taimepass. Taimepass on kohustuslik osa taime võõrandamise juures / PTA

Mis on karantiinsed taimekahjustajad?

 

Taimekahjustajad saab jagada kaheks: tavakahjustajad ning ohtlikud ehk karantiinsed taimekahjustajad. Tavakahjustajateks liigitatakse sellised kahjustajad, mis on juba laialt levinud ning millest vabanemine ei ole seetõttu enam võimalik. Need ongi paljudele tuttavad kartulimardikas, lehetäi,  suur-kapsaliblikas, kooreürask jt. 

Karantiinsed taimekahjustajad on aga sellised, mida Euroopa Liidus teadaolevalt veel ei esine või mis on piiratud levikuga, kuid mille laiema puhangu korral nähakse suurt ohtu kohalikele taimedele ja laiemas plaanis ka keskkonnale ning majandusele. Eesti taimestikule on ohtlikud nt viljapuu-bakterpõletik, mis ohustab teatud viljapuid ja dekoratiivtaimi (õunapuud, pirnipuud, pihlakad jne) ning putukkahjurid saare-salehundlane ja aasia sikk.

Karantiinseid taimekahjustajaid on enamasti raske looduses avastada, nad levivad looduslike vaenlaste puudumisel kiiresti ja kaugele, neid on väga keeruline ja kulukas tõrjuda ning nende levik põhjustab suurt majanduslikku, sotsiaalset ja  keskkonnakahju. Näiteks Itaalias Apuulia piirkonnas on bakter Xylella fastidiosa hävitanud juba miljoneid oliivipuid.

Inimesed reisivad ja ostavad välisriikidest rohkem kaupu kui kunagi varem. Nii reisipagasis kaasa toodud kui ka veebipoodidest  ostetud taimede ja taimsete saadustega võivad levida ka ohtlikud taimekahjustajad.  PTA taimetervise nõunik Ülle Metsman annab kuus soovitust, mida meeles pidada reisimisel ning taimede  ostmisel.

 

Ära too reisilt kaasa taimi ja taimseid saadusi

 

Looduses kasvavad kaunid taimed, põllult korjatud viljad või seemned jäta maha ja ära neid reisilt kaasa too. Arvesta, et kui ostad reisilt mõne taime, mille soovid Eestisse tuua, siis tuleb esmajärjekorras veenduda, et seda on lubatud teha. Tea, et taimed, seemned, lõikelilled, värsked puu- ja köögiviljad ning aed- ja metsamarjad peavad olema taimekahjustajatest vabad. Kui tuled Euroopa Liidu välisest riigist, peab olema kaasas fütosanitaarsertifikaat, mis on ametlik dokument ja tõendab, et taime või taimset saadust on kontrollinud päritoluriigi ametlik taimeterviseteenistus ning see on vaba karantiinsetest taimehaigustest ning -kahjuritest.

Kõne all olev nõue aitab vältida neid olukordi, kus soodne kliima ja eluks sobivad taimeliigid ning kohapeal puuduvad looduslikud vaenlased loovad võõrastele taimekahjustajatele uutel levikualadel head tingimused, mistõttu võivad nad muutuda väga tülikaks. Sellepärast kontrollitakse piiril kõiki taimi ja taimseid saadusi. Kindlasti järgi tollieeskirju ja ära too taimset materjali väljastpoolt Euroopa Liitu ohutust tõendava dokumendita. Teatud taimede (nt viinapuu, tsitrused) ja seemnete sissetoomine on üldse keelatud!

Euroopa Liidu liikmesriikidest too kaasa ainult neid taimi, mida oled ostnud ametlikest müügikohtadest, nt puukoolist, aiandist, aianduskeskusest.

 

Kui ostad taime veebist, siis veendu dokumentide korrasolekus

 

Kõige parem on osta taimi kontrollitud müügikohtadest kohapeal, nagu näiteks puukoolidest, aianduskeskustest. Aga kui otsustad osta taimi või seemneid veebist, siis vaata kindlasti järele, kust need pärinevad. Kui päritolu ei ole nimetud, siis jäta ost tegemata. Juhul, kui need tulevad väljastpoolt Euroopa Liitu, siis peab neil jällegi olema fütosanitaarsertifikaat. Kui see dokument puudub, siis ära tee ostu, vastasel juhul riskid nii kohalikele taimedele ohtlike taimekahjustajate riiki toomisega kui ka saadetise konfiskeerimisega.

Kui tellid veebi kaudu, aga Euroopa Liidu riigist (sh Eestist), siis peab olema taimega kaasas taimepass. Taimepass on Euroopa Liidu sisene ametlik dokument, mis tõendab, et taimed on kasvatanud registreeritud tootja, kes kuulub riikliku taimetervisealase järelevalve alla, ning et antud taimed on vabad karantiinsetest ja ka reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest (mis on reguleeritud teatud istutamiseks ettenähtud taimedel).

Foto: Xylella fastidiosa kahjustus oliivipuul / PTA
Foto: Xylella fastidiosa kahjustus oliivipuul / PTA

 

Ära pane mulda toidupoest ostetud söögikartulit

 

Kui on soov ise kartulit kasvatada, ei tasu selleks osta toidukartulit poest ega turult, sest nii riskid jällegi taimekahjustajate mulda jõudmisega. Pane maha ainult sertifitseeritud seemnekartul, mis on läbinud mitmekordsed kontrollid. Selliste kartulite pakendid on varustatud etiketiga, mis tõestab sordi õigsust ja et mugulad on vabad karantiinsetest taimekahjustajatest. Sertifitseeritud seemnekartuli kasutamine tagab ka palju parema saagi.

 

Reisides jälgi alati ka sihtkohariikide nõudeid

 

Nii nagu ei tohi väljastpoolt Euroopa Liitu tuua koju kaasa seemneid, puu- ja juurvilju, oksakesi, õisi jne, kui neil puuduvad nõutud ametlikud dokumendid, kehtib sama ka teistpidi! Kontrolli kindlasti sihtkohariigi nõudeid, mis rakenduvad taimede või taimsete saadustega reisimisele. Ka sinu kotis olev õun võib transportida sihtriiki ohtlikke taimekahjustajaid. Ole vastutustundlik ja kaitse ka teiste riikide loodust!

 

Räägi taimetervisest ja ohtlikest taimekahjustajatest ka oma lastega

 

Oluline on õpetada ka lastele, kui vajalikud on meile terved taimed ja terve elukeskkond ning kuidas saab igaüks neid hoida ja kaitsta. Eesti Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Põllumajandus- ja Toiduamet ning Maaelu Teadmuskeskus on loonud erinevaid õppematerjale, mis mõeldud just laste ja noorte harimiseks taimetervise ja taimekahjustajate teemal. Need leiad siit.

Foto: Aasia sikk / PTA
Foto: Aasia sikk / PTA

Kui näed karantiinsete taimekahjustajate tegevusjälgi, teavita Põllumajandus- ja Toiduametit

 

Eestis levib palju taimekahjustajaid, kes on siin kohalikud liigid või levinud siin juba aastakümneid ning kellest vabanemine ei ole enam võimalik – lehetäi, kartulimardikas jpt. Karantiinseteks taimekahjustajateks on aga liigid, kes ei ole veel Eestisse jõudnud või siin kohastunud, kuid kelle võimalik levik kujutab kohalikele taimedele ohtu. Need on näiteks kartuli-ringmädanik, aasia sikk, männi-laguuss jt.

Tutvu PTA loodud materjaliga karantiinsetest ehk ohtlikest taimekahjustajatest, et neid vajadusel ära tunda.. Kui tunned Eesti looduses või enda koduaias ära mõne karantiinse taimekahjustaja või temast kahjustunud taime, siis teavita sellest Põllumajandus- ja Toiduameti taimetervise ja paljundusmaterjali osakonda e-posti aadressil taimetervis@pta.agri.ee.

 

Kordame üle!

 

Fütosanitaarsertifikaat peab olema kaasas taimede või taimsete saadustega, kui neid tuuakse või tellitakse Euroopa Liidu välistest riikidest. 

Taimepass peab olema kaasas kõikide Euroopa Liidu riikidest (sh ka Eestist) interneti teel tellitud taimedel. Teatud istikute – õunapuu, pirnipuu, pihlaka, viirpuu, tuhkpuu jt viljapuu-bakterpõletiku peremeestaimede – ostmisel peab veenduma, et taimepassil on alati märge “ERWIAM” või “Erwinia amylovora”, mis tõendab, et istikud on kontrollitud viljapuu-bakterpõletiku suhtes.

Foto: Saare-salehundlane / PTA
Foto: Saare-salehundlane / PTA

Euroopa Toiduohutusamet ja Euroopa Komisjon alustasid hiljuti Eestis ja veel 11 Euroopa riigis taimetervise kampaaniat #PlantHealth4Life, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust taimekahjustajatest, nende mõjust kohalikele taimedele, nende leviku põhjustest ning ka sellest, mida saab igaüks ära teha, et nende levikut takistada. Kampaania ametlikule veebisaidile  #PlantHealth4Life pannakse kampaania jooksul üles kõikidesse ELi keeltesse tõlgitud kampaaniamaterjalid – pressimaterjalid, videod ja sotsiaalmeedia postitused, mida võib ka oma kanalite kaudu jagada. Üheskoos saame tagada tervema tuleviku endale, oma kogukondadele ja keskkonnale!