Eile, 21. novembril Keskkonnaministeeriumis toimunud kohtumisel ei jõutud üksmeelele, millised meetmed aitavad ebaeetilist linnujahti lõpetada. Ükski osapool peale Eesti Ornitoloogiaühingu (EOÜ) polnud huvitatud probleemi kiirest lahendamisest, mis tähendab, et tõenäoliselt jätkub piiranguteta veelinnujaht ka järgmistel aastatel. EOÜ soovitab kehtestada veelindudele päevalimiidi kuni 5 kütitud veelindu päevas ühe jahimehe kohta.

  • Veemajandus
  • 23. november 2017
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Ebaeetilist linnujahti aitab kiiresti ja efektiivselt lõpetada kütitud veelindudele päevalimiidi kehtestamine. Päevalimiit oleks kooskõlas Eesti jahinduse hea tavaga ning samas ei koorma see kohalikke Eesti jahimehi, kuna nemad enamasti linde ebamõistlikes kogustes ei küti. Limiitideta linnujahti kasutavad jahiturismi korraldajad peamise müügiargumendina ja jahieetikast mitte hoolivad välisturistid tulevad Eestisse veelinnujahile seni, kuni siin puuduvad tõhusad piirangud veelinnujahile.

Linnujahist huvitatud osapooled pakkusid kohtumisel välja rea pehmeid tegevusi, mis vaid suurendavad avaliku sektori ja jahimeeste halduskoormust, kuid ei lahenda probleemi. Ettepanekud, nagu „parandada tuleb ülevaadet selle kohta, kes jahituristidele jahti korraldavad ning vajadusel välja töötada jahipidamise korraldamise tingimused“, mida võib lugeda Keskkonnaministeeriumi 21.11.2017 pressiteatest, ei aita sõlmprobleemi, milleks on korraga arutu hulga veelindude ebaeetiline küttimine, kuidagi lahendada.

Ebaeetilise linnujahiga seotud probleeme on arutatud juba mitu aastat, kuid Keskkonnaministeerium ega teised piiranguteta linnujahist huvitatud osapooled ei ole nõustunud probleemi kiirest lahendamisest. Leiame, et pakutud päevalimiit – 5 veelindu päevas ühe jahimehe kohta – on tõhus ja ühiskonnas aktsepteeritav lahendus, sest see piirab ainult ebaeetiliste jahimeeste tegevust.

Ühiskondlik ootus ebaeetilise veelinnujahi lõpetamiseks on suur. EOÜ poolt algatatud petitsioon rahvaalgatus.ee portaalis sai esimesed 1000 toetusallkirja ühe päevaga, mis tähendab, et Riigikogu peab rahvaalgatuses toodud ettepanekud menetlusse võtma.

Praeguseks on allkirju antud üle 2500, mille poolest on see üks enim portaalis toetusallkirju saanud rahvaalgatus. Rahvaalgatust on võimalik oma allkirjaga toetada kuni 30. novembrini.

Rohkem infot: 

Õiguslik analüüs rändveelindude jahi piirangute piisavusest. Keskkonnaõiguse Keskus, 2016.

Rahvaalgatus „Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud!“