“Läänemere tulevik on edasimüüjate käes”, ütleb  Maailma Looduse Fond – WWF oma kirjas maaletoojatele, paludes fosfaate sisaldavate pesuvahendite müügist loobuda.

Fosfaate on traditsiooniliselt kasutatud pesu-ja nõudepesuvahendites aktiivainena, mida on pesuvahendites tavaliselt 30–40%. Fosfaadid sisaldavad fosforit, mis on suviste vetikaõitsengute peamine põhjustaja.  Iga kilogramm fosforit, mis jõuab merre, võib “toota” kuni 500 kg vetikaid. Pesuvahendites sisalduvad fosfaadid annavad hinnanguliselt 9-24% kogu inimtekkelisest fosforikoormusest Läänemeres. Tänapäeval on fosfaatidele mitmeid alternatiive.

Eelmisel aastal kutsus WWF koos partnerorganisatsioonidega üles Läänemere äärsete maade pesuvahendite tootjaid vabatahtlikult asendama fosfaadid pesuvahendites alternatiivsete toimeainetega.  Ehkki mõned firmad nõustusid fosfaadid osades toodetes välja vahetama,  on fosfaate sisaldavad pesuvahendid, eriti nõudepesuvahendid, siiani vabalt turul saadaval.

Läti kavatseb fosfaadid pesuvahendites keelustada 1. juunist 2010. Rootsi on juba keelustanud fosfaadid pesuvahendites ja kavatseb keelustada need ka nõudepesuvahendites alates 2011.a. juunist. Euroopa Komisjon valmistab praegu ette üldist fosfaatide keelustamist pesuvahendites kogu Euroopas.

Mitmed  uuringud näitavad, et fosfaatide väljavahetamine pesuvahenditest võib olla lihtsaim ja kulutõhusaim viis Läänemere seisundi parandamiseks. Keelustamise hind ja selleks vajalik töö oleks üsna väike, samas kui Läänemere seisund paraneks tunduvalt.

Eesti poelettidel on alates selle aasta algusest enamik pesupulbreid fosfaadivabad tänu sellele, et suurimad importijad tulid vastu WWF-i ja ELF-i vastavale ettepanekule. Eesti Keskkonnaministeerium on algatanud keelustamise teemalise arutelu. Samas, Eesti pesupulbritootjad jätkavad fosfaatidega pesupulbrite tootmist, olles koostööst ja keskkonnasõbralikest alternatiividest korduvalt keeldunud.

_____________________________________________

Üleliigne fosfaatide ja teiste toitainete koormus Läänemerre põhjustab eutrofeerumisena tuntud keskkonnaprobleemi Läänemeres. Eutrofeerumine on veeökosüsteemi seisund, kus kõrged toitainete kontsentratsioonid põhjustavad vetikate kasvu, viies süsteemi tasakaalust välja. Eutrofeerumisega kaasneb:

  • intensiivne vetikate ja sinivetikate vohamine, kusjuures mõned liigid eritavad inimestele ja loomadele ohtlikke toksiine;

  • üleliigse orgaanilise aine teke, mis vähendab vee läbipaistvust;

  • hapnikupuudus, mis tapab põhjaelustikku;

  • kalade ja teiste elusolendite surm;

  • kallaste kinnikasvamine.