Täna kell 13.00 alustab Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu EENet kontoris (Raekoja plats 14, Tartu) tööd kobararvuti, mida rahvapäraselt kutsutakse ka arvutifarmiks. Kobararvuti lülitab sisse haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

Kasutatavad protsessorid on pärit Intelilt ja NVIDIA-lt, arvutussõlmed on kokku pannud Tigma AS. Eelnimetatud eriotstarbelised protsessorituumad on oma spetsiifika poolest kõige sarnasemad tänapäevastele graafikakaartidele.

Kobararvuti on ühendatud EENeti magistraalvõrku 10 Gbps kiirusega (võrdluseks: EstWin arendatav magistraalvõrk on 1 Gbps, kodukasutajatele pakutav 'ülikiire internet' 0.1 Gbps). Kõik seadmed on varustatud katkematu toitepingega. Juhtarvuti ja võrguseadmete jaoks tagab pikemate voolukatkestuse korral vajaliku toite diiselgeneraator.

EENetis valminud uus kobararvuti on avatud kõigile Eesti teadus- ja arendusasutustele, aga tulevikus võib-olla ka haridus- ja kultuuriasutustele, kui vajadus peaks tekkima.

Alates 2004. aastast on EENet arendanud Eesti Griidi, mille eesmärgiks on tekitada teadusarvutusteks vajalik infrastruktuur Eestisse. 2005.a hangiti esimesed masinad väikese kobararvuti ehitamiseks (juhtarvuti ning 5 arvutussõlme). 2005.-2008. tegeles EENet Euroopa Liidu kuuendast raamprogrammist rahastatud projektiga BalticGrid, mille käigus alustas EENet koos partneritega Balti riikidesse Euroopa Griididega ühilduva teadusarvutusinfrastruktuur loomist ning koolitati vajalikud spetsialistid. Infrastruktuuri arendamine jätkus seitsmenda raamprogrammi projektis BalticGrid-II (2008-2010). EENet esindab Eesti Griidi EGIs (http://egi.eu/). EGI ehk Euroopa Griidi-Initsiatiiv on koostöövõrgustik riiklike teadusarvutusressursside sidumiseks ühtseks teadusinfrastruktuuriks.