Kolmapäevast reedeni New Yorgis toimuva veekonverentsiga soovib ÜRO survestada maailma riike astuma otsustavaid samme vee senisest jätkusuutlikumaks majandamiseks. Veekonverents leiab taas aset pärast ligi 50-aastast pausi. Paljud küsimused, mida arutati ÜRO esimesel veekonverentsil 1977. aastal Argentiinas, on aga endiselt lahendamata.

Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul puudub praegu igal neljandal inimesel maailmas ehk umbes 2 miljardil puhas joogivesi ning peaaegu pooltel maailma elanikest ehk umbes 3,6 miljardil puuduvad nõuetele vastavad kanalisatsioonitingimused. 

Kohtumisel Eestit esindava Keskkonnaministeeriumi kantsleri Meelis Mündi sõnul on Eesti vee- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimisse investeeritud viimase kümne aastaga üle ühe miljardi euro. „Kõige pakilisemad keskkonnaohtlikud reostuskolded on likvideeritud, kuid jätkuvalt oleme hädas maismaalt veekogudesse sattuva murettekitavalt suure hulga toitainetega,” lausus Münt. “Praktika näitab, et peame oma senist lähenemist muutma ning hakkama jälgima merealasid koos iga merre suubuva jõega. See nn allikast mereni terviklik lähenemine aitab meil paremini aru saada, kust reostus tegelikult pärineb ning kus ja kuidas oleks kõige efektiivsem merre jõudvat reostust vähendada,“ selgitas ta. 

ÜRO veekonverentsiga kutsutakse riike üles täitma juba varem antud lubadusi, et saavutada 2030. aastaks kõigile ligipääs nõuetele vastavale joogiveele ning sanitaar- ja hügieenitingimustele. Veekonverentsi kaks kaaskorraldajat Holland ja Tadžikistan loodavad kohtumisel kokku panna tegevuskava, millega kiirendada maailma riike astuma vajalikke samme vee- ja kanalisatsiooniprobleemide lahendamiseks. 

Eesti kui ÜRO veekonventsiooni praegune juht korraldab kolmapäeval koos Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ghana, Ungari, Kasahstani, Senegali, Sloveenia, Šveitsi ja ÜRO veekonventsiooni sekretariaadiga kõrvalürituse „Kuidas veekonventsioon aitab kiirendada piiriülest veekoostööd“.  Teema on aktuaalne mitmes Aafrika, Ladina Ameerika ja Aasia riigis, kust viimasel ajal on lisandunud ka uusi konventsiooniga liitujaid. 

Veekonverentsi esimene päev langeb kokku rahvusvahelise veepäevaga, mis tänavu kutsub samuti riike üles veeprobleemide lahendamiseks kiiremalt tegutsema.