Eilsel kabinetinõupidamisel kiitis valitsus istungi otsusena heaks, et Eesti esitab taotluse saada vaatlejastaatus Arktika Nõukogus. Välisministeerium moodustab vaatlejastaatuse taotlemise ettevalmistamiseks töörühma, kuhu on kaasatud ka teised ametkonnad.

Arktika Nõukogu on üks olulisemaid regiooni küsimusi käsitlevaid koostööfoorumeid ning tegeleb Arktika säästva arengu ja keskkonna kaitsmisega. Eesti taotleb nõukogus vaatlejastaatust, sest see annab võimaluse olla rohkem ja rahvusvahelisemalt kaasatud Arktikaga seonduvate teemadega. Eesti on kõige põhjapoolsem mitte-Arktika riik ning seega otseselt seal toimuvastest arengutest mõjutatud.