Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooniga on hiljuti liitunud kaks uut ettevõtet: Reval Merekool ja TS Shipping, kes mõlemad pakuvad teenuseid meretuuleenergia valdkonnas. Revali Merekool hakkab koolitama ohutusalastel teemadel meretuulikute ehitajaid ja hooldajaid ning TS Shippingule kuuluv laev Botnica käib juba täna abis meretuuleparkide ehitustel ja uuringutel.

  • Energeetika
  • 31. oktoober 2016
  • Foto: Pixabay (CC0 Creative Commons)

Revali Merekool sai äsja Veeteede Ametilt tegevusloa avamereenergeetika temaatilise ohutusalase tutvustuse ja baasõppe läbiviimiseks. Õppekava sisaldab muuhulgas ka pääsemise õpet vette hädamaandumise sooritanud helikopterilt, mis on vajalik töötajatele, kes viivad läbi meretuulikute ehitust ja hooldust.

Seni on Veeteede Amet ainus mereadministratsioon Balti riikides, kes on pidanud vajalikuks taolise koolituse heakskiitmist. Loe Veeteede Ameti, Revali Merekooli ja Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhtide kommentaare innovaatilise koolituse kohta Tehnikamaailmast.

Botnica on oma ehituselt nii multifunktsionaalne DP3 klassiga offshore laev kui jäämurdja, mistõttu saab seda kasutada aastaringselt, ka jäistes oludes, väga erinevates tuuleparkide projektides – merepõhja uuringutel, plahvatusohtlike esemete likvideerimisel (UXO), tuuleparkide veealustel ja veepealsetel ehitustöödel ning ka ehitusjärgsetel hooldustöödel.

Botnica on Eesti lipu all ja Saksa firma Siemens poolt rendituna töötanud Saksa lahe tuuleparkides BorWin Alpha ja BorWin Beta ning osalenud tuuleparkide UXO projektide uuringutes koostöös Inglise firmaga Fendercare. Saksa lahe tööde ajal olid Botnical kasutuses kõik laeva installeeritud kolm kraanat (160T Heave Compensated, 15T ja 5T) ning veealuseid töid teostati tuukrite ja veealuste robotitega.

Botnicat loodetakse kasutada ka meretuuleparkide rajamisel Eesti vetesse.

Tuuleenergia assotsiatsiooni all töötav tuuleenergia klastri offshore töörühm käis hiljuti Paljassaares tutvumas nii Revali Merekooli meretuuleenergia koolitusvõimaluste kui ka multifunktsionaalse laevaga Botnica. Mõlemale ettevõttele aitab tuuleenergia klaster leida ka välismaiseid koostööpartnereid ja kliente.


Allikas - Tuuelenergeetika assotsiatsiooni blogi.