Keskkonnaministeeriumi nõunik ja Eesti esindaja ÜRO keskkonnaprogrammis Ado Lõhmus valiti üleilmse keskkonnapakti deklaratsiooni läbirääkijaks. Tollega sai Lõhmusest esimene eestlane, kes sellisel tasandil rahvusvahelistes keskkonnaläbirääkimistes osaleb.

„Globaalsetesse keskkonnaläbirääkimistesse väikese Eesti esindaja kaasamine on väga suur tunnustus. Lõviosa tolles valikus mängib kindlasti see, kui edukalt Eesti meie juhitud neljandat keskkonnaassambleed läbi viis,“ selgitas keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt.

Münt meenutas, et Eesti juhtimisel võeti vastu ühekordse plasti oluliselt vähendamise kokkulepe, mis sellises mastaabis on esmakordne.

„Deklaratsiooniga tugevdatakse keskkonna kaitset praegustele ja tulevastele põlvkondadele ning käsitletakse terviklikult ja sidusalt keskkonna halvenemisest tulenevaid väljakutseid säästva arengu kontekstis,“ selgitas Ado Lõhmus.  „Läbirääkimiste suurim väljakutse on leida kõiki liikmesriike rahuldav kesktee. Meie juhitud keskkonnaassamblee ja senise ÜRO kogemuse põhjal võin öelda, et lihtne see olema ei saa, kuid võimatu pole miski.“

Globaalse keskkonnapakti teksti avaldas 2017. aasta juunis Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Eesti oli ka pakti üks toetajatest New Yorgis, kui toimusid esimesed läbirääkimised. Prantsusmaa algne idee oli riikide vahel kokku leppida õiguslikult siduv instrument, et kinnistada keskkonnapoliitika printsiipide rakendamine riiklikul tasemel. „Paljudes riikides tekitas Macroni ettepanek vastuseisu, kuna riigiti on printsiipide rakendamine väga erineval tasemel,“ kommenteeris Lõhmus.

Peaassamblee kinnitas 2019. aasta augustis Nairobis väljatöötatud sisulised soovitused poliitilise deklaratsiooni koostamiseks, mille vastu võtmist eeldatakse 2022. aastal Stockholmis, kui tähistatakse 50 aastast esimesest keskkonnakonverentsist.

Lõhmuse valisid globaalse keskkonnapakti läbirääkijaks viienda keskkonnaassamblee president Sveinung Rotevatn (Norra keskkonnaminister) ning ÜRO keskkonnaprogrammi alaliste esindajate komitee juht Fernando Coimbra (Brasiilia), seda siis liikmesriikide heakskiidul.  Lisaks Lõhmusele valiti läbirääkijaks ka  Pakistani suursaadik Keenias Saqlain Syedah.  Eesti ja Pakistan on valitud läbirääkijateks deklaratsiooni koostamisel, millele esimeseks verstapostiks on ÜRO keskkonnaassamblee 5. sessioon.

Lisaks usaldusele juhtida väga olulist rahvusvahelist protsessi, on Eesti täitmas ka ÜRO keskkonnaassamblee 5. sessiooni asepresidendi ülesandeid. Eesti juhtis assamblee 4. sessiooni aastail 2017–2019.