Aastatel 2006-2012 vähenes taimekaitsevahendite kasutamine Eesti põllumajanduslikes majapidamistes ligi viiendiku võrra. See näitab taimekaitsevahendite optimeeritud ja säästlikku kasutamist, kirjutab põllumajandusministeeriumi taimekaitse büroo juhataja Evelin Hillep.

2012. aastal kasutati Eesti põllumajanduslikes majapidamistes taimekaitsevahendeid kokku 691,9 tonni, mis on 14% ehk 112,3 tonni vähem kui 2011. aastal. Kui 2006. aastal kasutati põllumajandusmaal taimekaitsevahendeid 1,02 kg/ha, siis kuus aastat hiljem kasutati Statistikaameti andmetel juba ligi 18% vähem ehk 0,85 kg/ha.  Perioodil 2006-2009 kasutati Eestis taimekaitsevahendeid keskmiselt 1,0 kg/ha.


Näiteks Hollandis kasutati aga samal ajal nelja aasta kesmisena taimekaitsevahendeid põllumajandusmaal 8,8 kg/ha, USAs 2,2 kg/ha ning Hiinas 10,3 kg/ha. Seega on Eesti toimetanud põllumajandusmaal taimekaitsevahenditega säästlikult juba aastaid.

Kõrge kasutuskoormusega paistavad teiste seast silma ka Ladina-Ameerika 6,7-15,3 kg/ha ja Ida-Aasia riigid 10,3-13,1 kg/ha. Viimaste aastate “esikoha” omanik on Kariibi mere regioonist Bahama, kus kasutati taimekaitsevahendeid nelja aasta keskmisena 59,4 kg/ha.

Tänapäevases põllumajanduses käsitletakse integreeritud taimekaitse põhimõtetel põhinevat tootmist kui keskkonda säästvat ja puhast toodangut tagavat erinevate meetmete oskuslikult seostatud kasutamist, mis tagab taimekahjustajate leviku piiramise majanduslikult põhjendatud läveni. Oluline aspekt on taimekaitsevahendite õige ajastus ja nende optimaalne kasutamine ehk maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks kasutatakse piisav kogus toodet.


Lugu on avaldatud Maablogis