Üheksat Eesti keskkonnaühendust (ka ELF) liitev Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) valis kuuendat korda aasta keskkonnategu ja keskkonnakirvest. 2009. aasta parim keskkonnategu on teadlaste Ivar Puura ja Tarmo Soomere initsiatiiv Nord Stream gaasitoru rajamise võimalikele negatiivsetele keskkonnamõjudele tähelepanu juhtimisel. Keskkonnakirve tiitel negatiivsete tegude eest läks Utileek OÜ’le ja Utileek Lõuna OÜ’le.

Tarmo Soomere ja Ivar Puura on teadlased, kelle suuresti vabatahtliku tegevuse tulemusel koostati Eesti seisukohad Nord Streami gaasijuhtme keskkonnamõjude hindamise käigus. Samuti on nende tegevus oluline laiema ülduse, sh Riigikogu teavitusel ja olukorrale vastavate kriitiliste otsuste vastuvõtmisel. Ühtlasi on mõlemad teadlased nõustanud mitmeid keskkonnaorganisatsioone seisukohtade kujundamisel ja kutsunud üles teadusringkondi suuremat tähelepanu pöörama mitmete teaduslike argumentide eiramisele Nord Streami rajamisega kaasnevate riskide hindamisel.

“Teeme Ära 2008” prügikoristusaktsiooni ajal toodi Eestimaa metsadest välja ligi 10 000 tonni prügi. Aktsiooniga tuli kaasa 50 000 vabatahtlikku ja sadu organisatsioone, kes pingutasid selle nimel, et Eesti saaks ja jääks prügist puhtamaks. Kogutud jäätmetest 8 700 tonni on käideldud. Korrektselt on oma kohustused prügi käitlemisel täitnud näiteks Rehviliit, Paikre, Väätsa, Uikala, Kudjape prügilad ja teised. OÜ Utileek ja OÜ Utileek Lõuna omandusse anti üle käitlemiseks kokku 4 000 tonni prügi, millest hinnanguliselt 1 200 tonni on ikka veel ajutistel platsidel Harkus, Kuusikul ja Raadi lennuväljal Tartus. Hoolimata tähtaegade pikendamistest ja keskkonnainspektsiooni ettekirjutustest pole Utileegid siiani oma kohustust lõpuni täitnud, kuigi töö teostamise eest on tasutud. OÜ Utileek ja OÜ Utileek Lõuna suutmatus on heitnud teenimatult varju paljude poolt tehtud suurele tööle. Samuti on nende tegevusetus näidanud pigem üleolevat suhtumist “Teeme Ära 2008” ettevõtmises osalenud inimeste ja organisatsioonide püüetesse ning seeläbi on ka nimetatud ettevõtted koos ühise omanikeringiga vääriline kirve kandidaat.

Keskkonnateo tiitli valimisel pakkus konkurentsi eelkõige Riigikogu ning Riigikontroll. Riigikogu puhul märgiti ära ühist arutelu ja otsust Nord Stream gaasitrassi rajamise teemal. Riigikontroll märgiti ära kliimapoliitika, maavarade kasutuse ja kalanduse auditite eest. Eesti Keskkonnaühenduste Koda ühendab üheksat keskkonnaorganisatsiooni: Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing "Sorex", Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Säästva Eesti Instituut, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Tartu Üliõpilaste Looduskaitse Ring. EKO eesistuja 2010. a. on Eesti Roheline Liikumine.