Rahvusvaheline konsultatsoonifirma PriceWaterhouseCoopers (PwC) koostöös Ida-Euroopa suurima tehnoloogiakonverentsiga Wolves Summit avaldas „Kliimaneutraalsuse Tulevik50“ Kesk- ja Ida-Euroopa aruande, kus ületasid künnise lausa 13 Eesti kliimatehnoloogiaga tegelevat idufirmat – teiste hulgas näiteks R8 Technologies, Roofit Solar, Timbeter, PowerUp.

  • Kliima
  • 1. november 2022
  • Foto: Pixabay

“Eesti idufirmade väljapaistev esindatus PwC kliimatehnoloogia idufirmade TOP50-s ei ole üllatus. Mitmed Eestis väljamõeldud ja ellu viidud lahendused on maailma absoluutne tipptase. Näiteks R8 Technologies on tippinseneride ja -teadlastega loonud tehisintellektil põhineva tarkvara R8 Digitaalne Operaator, mis juhib hoonete tehnosüsteeme senisest oluliselt tõhusamalt ning mitmekülgsemalt. See vähendab hoonete energiakulusid potentsiaalselt üle 30% ja samuti märgatavalt süsiniku jalajälge, säilitades seejuures mugava sisekliima hoone kasutajatele,“ lausus R8 Technologies tegevjuht Siim Täkker.

PwC Kliimatehnoloogiate aruanne 2021 (State of Climate Tech Report 2021) näitas, et globaalsed investeeringud kliimatehnoloogiasse kasvavad pidevalt. 2020. aastal moodustasid investeeringud kliimatehnoloogiatesse 14% kõigist riskikapitaliinvesteeringutest, kuid need koondusid vaid käputäiesse sektoritesse ja riikidesse. Näiteks 60% investeerimisfondide investeeringutest suunati mobiilsuse ja transpordi valdkonna ettevõtetesse ning peaaegu 65% riskikapitali investeeringutest läksid ettevõtetesse, mis tegutsevad Ameerika Ühendriikides.

Sama tendents tuleb selgelt esile ka 2022 Kesk- ja Ida-Euroopa aruandes. Selle kohaselt on regiooni kliimatehnoloogiate ökosüsteem selgelt alles algusjärgus ja vähem küpsem kui teistes globaalsetes idufirmade keskustes. Regioonis ei ole puudust tehniliselt mõtlevatest ettevõtetest ega nende asutajatest, kes püüavad lahendada olulisi probleeme. Probleem on selles, et neil puudub juurdepääs rahastamisele, võrgustikele ja muudele ressurssidele, mis on nende eakaaslastel arenenumates idufirmade ökosüsteemides.

Kesk- ja Ida-Euroopa emiteerib hinnanguliselt 3,7% ülemaailmsest kasvuhoonegaaside heitkogustest, kuid 2013. aastast kuni 2021. aasta esimese pooleni hõlmas see regioon vaid 0,79% kõigist kliimatehnoloogilistest investeeringutest. Nagu ka globaalsel tasandil, on Kesk- ja Ida-Euroopas kõige rohkem investeeringuid tehtud mobiilsuse ja transpordi valdkonna idufirmadesse – 54%. Rääkides riikidest – Eesti ja Leedu arvele jääb kokku 82,98%, ülejäänud Kesk- ja Ida-Euroopa kokku vaid 17,02%

PwC valim koosnes 170 Kesk- ja Ida-Euroopa kliimatehnoloogia idufirmast, milles lõppanalüüsi jõudis 95 firmat. Analüüs lähtus 3 peamisest kriteeriumist – küpsus, skaleeritavus ja mõju kliimale. TOP50 hulka jõudsid idufirmad 12 riigist (kokku oli nimekirjas 27 riiki), sealhulgas Poolast 14, Eestist 13, Leedust 5, Ukrainast 4, Lätist ja Tšehhist 3 jt. 

Majandussektoritest on TOP50 esindatud toit, põllumajandus ja maakasutus (12), energeetika (10), ehitus  (9) ning tööstus, tootmine ja ressursside haldamine (9). 43% kliimatehnoloogiate investeeringutest tehti 2013 – 2021 I p/a Eesti idufirmadesse. Järgnesid Leedu 32% ja Horvaatia 12%. Linnadest olid esireas Tallinn, Vilnius ja Sveta Nedelja.

Link raportile