4. mail anti Tartu Ülikooli loodusmuuseumis Eesti looduse mõttekoja sümboli loojale Artur Kuusile pidulikult üle võiduauhind. Parima kavandi esitaja sai aastase priipääsme kõikidele loodusmuuseumi näitustele ja sündmustele.

  • Bioneeri uudised
  • 10. mai 2021
  • Foto: Eesti Looduse Mõttekoja visuaal, autoriks Artur Kuus

“Artur Kuusi töö paistis silma tervikliku lahenduse tõttu. Püstkoda, värvid ja käsitsi joonistus sulandub tegijate meelest mõttekoja ideega väga hästi,” sõnas Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor ja Eesti looduse mõttekoja üks eestvedajaid, akadeemik Urmas Kõljalg.

“Kui olin konkursi kutse läbi lugenud, hakkas mu mõte liikuma mööda ahelat koda-ruum-püstkoda,” kommenteeris oma loomingut Artur Kuus. “Uurisin netist fotosid ning joonistasin stiliseeritud püstkoja arhetüübi.” Kui algas töö tähtede ning tüpograafiliste katsetustega, jõudis autor peagi arusaamisele, et parim lahendus tuleb käsitsi joonistades. “Saadud e-l-m sobitus kenasti ja orgaaniliselt kojaga kokku,” tõdes Kuus.

Artur Kuusi loodud kavand saadab nüüdsest kõiki Eesti looduse mõttekoja loengusarja üritusi. Esimene on kavas juba 27. mail, kui oma doktoritööd „Suunisliigid märgalakoosluste taastamisel“ („Focal species in wetland restoration”) esitleb Elin Soomets Tartu Ülikoolist.

Loengusarja eesmärgiks on Eesti ülikoolides kaitstavate loodusteaduslike doktoritööde tutvustamine avalikkusele ning eesti teaduskeele ja oskussõnavara arendamine.