Möödunud nädalavahetusel, 7. augustil Halliste põhikoolis toimunud Eesti Ornitoloogiaühingu üldkoosolekul nimetati ühingu uuteks auliikmeteks Andres Kalamees, Agu Leivits ja Asko Lõhmus. Samuti valiti ühingu nõukogu uus kooseis.

  • Elurikkus ja looduskaitse
  • 10. august 2021
  • Foto: Lind askendab Toomel. Põlispargid on lindude olemasoluks tähtsad. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Andres Kalamees on Eesti Ornitoloogiaühingus töötanud alates 1998. aastast, aastatel 2003–2017 oli ta ühingu juhataja. Andrese eestvedamisel valmis näiteks tähtsate linnualade inventuur, tegeleti usinasti inimeste kaasamisega ornitoloogiaühingu tegevustesse ning arendati rahvusvahelisi suhteid teiste linnuorganisatsioonidega. Praegu tegeleb Andres ühingus erinevate projektidega, näiteks koordineerib ta väike-laukhane ja metsise elupaikade uurimist.

Agu Leivits on looduskaitses ja linnustiku uurimises tegev olnud alates Tartu Ülikooli lõpetamisest 1980. aastal. Alates 2009. aastast töötab ta Keskkonnaametis, kus hetkel tegutseb eluslooduse nõunikuna. Agu on olnud ornitoloogiaühingu seirekomisjoni liige, linnuatlase töörühma liige ning ajakirja Hirundo toimetuskogu liige. Tema seos ühinguga on olnud järjepidev, sest ta nõustab ühingu liikmeid lindude kaitsetemaatilistes küsimustes.

Asko Lõhmus on Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia professor, kelle panus nii lindude kui teiste elustiku rühmade kaitse vallas on märkimisväärne. Ornitoloogiaühingus on ta olnud projektijuht, nõukogu liige, ajakirja Hirundo toimetaja ja toimetuskogu liige. Asko on ka Kotkaklubi üks asutajatest ning röövlinnuseire käivitaja ornitoloogiaühingus.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab uusi auliikmeid hindamatu panuse eest Eesti linnustiku uurimisse, kaitsmisse ja tutvustamisse. Auliikmetele kingiti ühingu poolt aukiri ja raamat "Kas on linnukesel muret?". Auliikmete panuse kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Ornitoloogiaühingu üldkoosolekul toimus ka korraline nõukogu liikmete valimine. Järgmiseks kolmeks aastaks valitud 11-liikmelisse nõukokku kuuluvad Leho Luigujõe, Marko Mägi, Indrek Tammekänd, Art Villem Adojaan, Olev Lüütsepp, Elle-Mari Talivee, Tiiu Tali, Antti Karlin, Peep Veedla, Aarne Tuule ja Tarvo Valker.