Eesti teadlased osalevad partnerina teaduse ühiskavandamise initsiatiivi “Põllumajandus, toiduga varustatus ja kliimamuutused” algatatud pilootprojektis. Põllumajandusministeerium eraldab 2012. aastal Eesti teadusgrupile 30 000 eurot.

Tegevus toob kokku 67 uurimisrühma 17 riigist sh Eestist. Ühiskavandamise eesmärk on iseloomustada Euroopa toiduga kindlustatuses kliimamuutuse tõttu toimuvaid muutusi ja tõhustada kohandumisvõimet kliimamuutuse mõju modelleerimise kaudu. Selle ulatusliku projekti kogumaksumus on hinnanguliselt ligi 15 miljonit eurot.

11. aprillil andis teaduse ühiskavandamise initsiatiiv ”Põllumajandus, toiduga kindlustatus ja kliimamuutused” FACCE - JPI teada esimese ühise tegevuse finantseerimise heakskiitmisest.

Euroopa Nõukogu poolt 2010. aasta oktoobris heaks kiidetud teaduse ühiskavandamise initsiatiivi ”Põllumajandus, toiduga kindlustatus ja kliimamuutused” FACCE-JPI eesmärk on tegelda kliimamuutuse oludes säästva põllumajanduse kaudu küllaldaselt kvaliteetset toitu ning kaasates 21 Euroopa riiki.

See initsiatiiv algatati eesmärgiga tugevdada Euroopa teadusuuringute panust, pidades silmas maailma elanikkonna eeldatavat suurenemist sajandi keskpaigaks üheksa miljardini ning järjest suurenevat nõudlust toidu, sööda, kiu ja biokütuste järele muutuva kliima ja rangemate keskkonnanõuete tingimustes.

Vaadake lisa FACCE – JPI veebilehel: www.faccejpi.com.