Samal ajal G20 tippkohtumisega Cannes’is kogunevad maailma vaimsed juhid Nice’is sooviga suunata tähelepanu ülemaailmse majandus- ja keskkonnakriisi tegelikele sisemistele ajenditele.

Ajendatuna G20 tippkohtumisest Cannes’is toimub Prantsusmaal Nice’is 2.–5. novembrini maailma vaimsete juhtide foorum, kus osalevad ka Lilleoru MTÜ koolitusjuht Ingvar Villido ning esinaine Ave Oit. Nice’i kogunevate eri traditsioonide õpetajate ja vaimsete juhtide eesmärk on juhtida tähelepanu globaalse majandus- ja sellega tihedalt seotud keskkonnakriisi sügavamatele põhjustele.

Kui G20 kohtumine püüab leida maailma majanduse tasakaalustamise ja uue kasvu võimalusi välistest teguritest, siis vaimsete juhtide kohtumise eesmärk on näidata, et majandussüsteemi ning sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna tasakaal on otseselt seotud inimeste sisemise tasakaalukuse ja väärtussüsteemiga. “Selle loova ja rahumeelse foorumi eesmärk on leida sisemist ja välist arengut toetavaid mudeleid, mis põhinevad universaalsetel vaimsetel väärtustel ja austavad looduslike ökosüsteemide tarkust ja eluvormide vastastikust sõltuvust”, ütles Eesti ökokogukondade liikumise üks eestvedajaid Ave Oit.

Foorumil arutatakse, kuidas me saame samal ajal edendada oma majandust ja leevendada inimese poolt keskkonnale tehtud kahju ning kas me oleme võimelised looma elukorralduse, mis toetab nii sisemist kui ka välist arengut, kus kasvu ei mõõda vaid SKT, vaid elu kvaliteet tervikuna.

See ei ole esimene kord, kus maailma vaimsed juhid kogunevad, et juhtida tähelepanu majandus- ja keskkonnakriisi sügavamatele allikatele ning pakkuda neile lahendusi, mis ühteaegu toetaks inimkonna terviklikku ja tasakaalustatud arengut. Foorumi “Toward a New Global Economic Framework: Integrating Inner and Outer Development” on kokku kutsunud Naiste Ülemaailmse Rahu Algatus (The Global Peace Initiative of Women, GPIW) peakorteriga New Yorgis. Sama organisatsiooni kutsel osalesid Ingvar Villido ja Ave Oit ka Kopenhaageni kliimakonverentsi raames toimunud vaimsete juhtide kokkusaamisel 2009. aasta detsembris.

Vaida külje all Aruvalla külas asuv Lilleoru keskus on loodud toetamaks inimese terviklikku ja igakülgset arengut. Keskust haldab 2001. aastal loodud MTÜ Lilleoru.