Viljandi Pärimusmuusika Aida ja teabekogu sünnipäevapeol, 23. märtsil, kuulutati välja vanavarakoguja ning muusikategelase August Pulsti nimelise stipendiumi laureaat. 2000 eurose toe pälvis Kadri Suitsu projekt “Külapillimehi otsides”.

  • Bioneeri uudised
  • 26. märts 2024
  • Foto: Pärimusmuusika teabekogu 15. aastapäeval anti üle 15. August Pulsti stipendium Kadri Suitsule / Kevin Korjus

“Nii nagu sada aastat tagasi, nii huvitab ka meid praegu, kes on tänapäeval need kogukonnamuusikud, külamuusikud, kellest me ei tea, aga tahaks teada, et saaks lükata nad veel rohkem lendu ja anda noortele eeskuju,” kõneles stipendiumi üleandmisel Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa.

Stipendiumikonkursiga sooviti leida kandidaat, kes uurib, mis seisus on pärimusmuusika erinevates kogukondades ja ühiskonnas, mis roll on kogukonna pillimehel ja mida peab inimene tegema selleks, et teda kogukonna muusikuks võiks pidada. Kandidaatidelt oodati ettepanekuid töö teostamise, vajalike metoodikate kasutamise ja lõpptulemuse ootuste osas.

Stipendiaadi valikul sai määravaks kandidaadi soov lisaks kogukonnamuusikute külastamisele, intervjueerimisele ja salvestamisele ka nende kaasamine simmanitele kohalikes rahvamajades korraldataval üle-eestilisel kontserttuuril. Töörühma kuuluvad peale Kadri Suitsu veel Juhan Suits, Henrik Hinrikus ja Tanel Sakrits. Salvestatud materjalid saadetakse töö lõppedes arhiveerimiseks Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Pärimusmuusika Keskuse teabekogusse.

“Mind ennast sütitab selle ettevõtmise juures nii Juhani, Henriku ja Taneli lavaline olek, nende omavaheline kokkumäng, kui ka mõte mööda Eestit tuuritavast külasimmanist. Lisaks päevastele kohtumistele kogukondades teeme üleskutse kõigile noortele, et nad oma vanaemad-vanaisad, vanatädid-vanaonud niiöelda välja annaksid ning õhtusele peole oma pilli ja paladega kohale tooksid, et ühiselt uhke kogukondlik tantsuõhtu maha pidada,” tutvustas stipendiumi laureaat Kadri Suits.

Stipendiumit rahastab Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital ning tööd esmaesitletakse Viljandi pärimusmuusika festivalil 2025 aasta juuli lõpus.