Eesti suurim taaskasutusorganisatsioon, MTÜ Eesti Pakendiringlus kogus ja suunas möödnud aastal taaskasutusse üle 30 000-nde tonni pakendijäätmeid, millest tulenevalt vabanesid pakendiaktsiisist kõik need 1417 ettevõtet, mis olid delegeerinud oma pakendiküsimused Eesti Pakendiringlusele.

Lähtuvalt seadusest esitas Eesti Pakendiringlus täna Eesti Maksu- ja Tolliametile vastavasisulise aruande. „Meeldiv on tõdeda, et üha enam ettevõtteid ja organisastioone on aru saanud, et ei ole mõtet ise tegeleda paljude asjadega, vaid mõistlik on keskenduda oma põhitegevusalale ning delegeerida seadusest tulenev pakendiküsimus vastavale taaskasutusorganisatsioo-nile, ” ütles MTÜ Eesti Pakendiringlus Andres Siplane. „Võrreldes aastaga 2005, mil kogusime ja suunasime taaskasutusse üle 17 000 tonni pakendijäätmeid, on möödnud aasta tulemused ligi kaks korda suuremad, mis on märgatav edasiminek. Loodan, et mida aeg edasi, seda enam ettevõtjaid mõistavad, et mõistlikum ja tunduvalt odavam, on delegeerida pakendiküsimus taaskasutusorganisatsioonile, kui maksta lihtsalt niisama pakendiaktsiisi.”

MTÜ Eesti Pakendiringlus kogus ja suunas möödunud aastal taaskasutusse üle 30 000-de tonni pakendijäätmeid. Eesti Pakendiringlus teenindas aastal 2006 kokku 1417 ettevõtet ja organisatsiooni, mis ei pea seoses koostööga tasuma pakendiaktsiisi.. Eestis pakendiseaduses on säte, mis kohustab kõiki pakendiettevõtjaid ise kokku koguma pakendeid, nendest 50 % taaskasutama või siis delegeerima selle ülesande akrediteeritud pakendite taaskasutuse organisatsioonile. Ettevõtjad ja organisatsioonid, mis pole seda teinud peavad maksma aktsiisi, mis on tunduvalt kallim, kui delegeerida pakenditega seotud küsimused taaskasutusorganisatsioonile. Seaduse kohaselt on pakendiettevõtja isik, kes majandus või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa.

MTÜ Eesti Pakendiringlus (http://www.pakendiringlus.ee) on 2005-ndal aastal tegevust alustanud taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgiks on tagada üleriigiline pakendite ja pakendijäätmete kogumine ning taaskasutamine. 2006 aasta oktoobris valmis Eesti Pakendiringlusel üleriigiline kogumisvõrk, mille kogumissüsteemi on kaasatud kõik omavalitsused.