Maailma linnades tekitab loodusliku pinna katmine asfaldi ja kiviga üha enam probleeme sademeveest vabanemiseks, vesi ei imbu pinnasesse ja puudulik kanalisatsioon ei suuda seda tänavatelt ära juhtida. Eesti ja Läänemere piirkonna ettevõtetel ja teadlastel on nii teadmisi kui ka nutikaid lahendusi, mida selles valdkonnas eksportida.

Sademeveest vabanemise peamiseks probleemiks on selle suur ja muutlik kogus ning saasteainete levik. Sademeveega toimetulekuks võimaldavad kaasaegsed tehnoloogiad selle kogust ja saasteainete sisaldust reaalajas väga täpselt mõõta. See aitab kaasa õige mahutavusega sademevee süsteemide kavandamisele. Mõnedes riikides rakendatakse alternatiivina ka võtteid, mille tulemusena makstakse kinnistuomanikele tasu selle eest, et nad sademevett oma kinnistult välja ei laseks, vaid immutaks selle pinnasesse.

Läänemere piirkonda hõlmava uuringu raames tehti kindlaks, mida siinsed riigid sademevee käitluse valdkonnas seni teinud on ja edaspidi pakkuda suudavad. See on vajalik oma senise kogemuse pakkumiseks ka teistele maailma riikidele.

Eestis on sademevee ärajuhtimise ja kvaliteedi mõõtmise segmendis umbes 40 organisatsiooni, kes suudaksid pakkuda erinevaid tehnoloogiaid ja teenuseid ka mujal maailmas.

Koos Eesti ja Läänemere-äärsete partneritega loodav koostöövõrgustik annab unikaalse võimaluse Eesti ettevõtetele ja teadusasutustele selles rahvusvahelises kõrge potentsiaaliga valdkonnas kaasa lüüa. Koos tegutsemine võimaldab ületada erinevate riikide turgudele sisenemisega seotud kulusid ja hoida pakutava tehnoloogia kõrget taset.

29. augustil 2014 kell 11-15 toimub Tallinnas TTÜ III korpuses ruumis 110 sademevee juhtimise ja kasutamise rahvusvahelise koostöö projektide algatamise seminar, kuhu on oodatud kõik valdkonnaga seotud huvilised. Ürituse käigus anname ülevaate võimalikest partneritest ja plaanime ühiseid tegevusi.

Edasisteks eesmärkideks on:
1. Valmis tehnoloogiate ühine turustamine nii ELis kui ka arenevatel globaalsetel turgudel.
2. Uute tehnoloogiate arendamine koostöös teadusasutustega.

Projekti Baltic Flows rahastatakse ELi 7. raamprogrammist ja see kestab oktoobrist 2013 septembrini 2016. Projekti Eesti partnerid on Cleantech Estonia MTÜ, Tallinna linn ja TTÜ Keskkonnatehnika instituut.