Eestimaa Looduse Fondi, Tartu Ülikooli ja Arheovisiooni ühine kaitsealuste soode taastamise projekt võitis, 29. mai õhtul Euroopa Natura 2000 auhinna. Kuivendatud sooalade taastamine aitab parandada paljude liikide ja nende elupaikade olukorda, vähendab süsinikuheidet ning toob kaasa mitmeid teisi olulisi hüvesid.

Auhinda annab välja Euroopa Komisjon, kes toob esile algatusi, mis paistavad silma suurepärase Natura 2000 alade hoidmisega, panustades nõnda nende alade elurikkuse hoidmisesse. Konkursil osales 96 projekti ning võitjad valiti kuues kategoorias. Eesti algatus pälvis tunnustuse maismaa looduskaitseliste tegevuste kategoorias.

“Üha rohkem mõistetakse, et lisaks looduse paremale hoidmisele on oluline ka juba tehtud kahju heastada. Meie kuivendatud, turbast tühjaks kaevandatud ja kahjustatud kaitsealuste soodele taas elu sisse puhumine on üks võimalus, kuidas panustada looduse taastamisse ja hoida elurikkust. Rahvusvaheline tunnustus kinnitab, et oleme Eestis õigel teel,” rääkis Eestimaa Looduse Fondi märgalade programmi juht Jüri-Ott Salm. “Aitäh kümnetele ekspertidele, teadlastele, looduskaitse vabatahtlikele, toetajatele ja kõigile teistele, kes soode taastamisse panustasid,” lisas Salm.

2015.-2021. aastat väldanud projekti "Soode kaitse ja taastamine" käigus taastati ligi 8000 hektarit soid kuues Eestimaa paigas. Selleks rajati ligi 2500 turbapaisu, neist paljud Eestimaa Looduse Fondi vabatahtlike abiga. Paisud aitavad tõsta veetaseme taas maapinna lähedale ehk nõnda nagu see algselt looduslikult oli. Sookoosluste taastumine võib võtta peale taastamistöid aega aastakümneid - mõnel pool vähem, mõnel pool rohkem. Taasmärjutatud alad asuvad Soosaare soos, Sirtsi soos, Laukasoos, Ohepalu soos, Feodorisoos ja Tudusoos ning kuuluvad Natura 2000 kaitsealade võrgustikku. Need piirkonnad on olulised elupaigad mitmetele haruldastele ja ohustatud liikidele.

Samuti anti projekti käigus välja koolides menukas “Ah soo!” õppefilmide sari, loodi Tudu õpperada, korraldati hulgaliselt loodustalguid, õppeprogramme, kirjutati muinasjuturaamat ning palju muud. Projekti tulemustega saab lähemalt tutvuda siin.

Erinevaid töid viisid ellu Eestimaa Looduse Fond, Tartu Ülikool ja MTÜ Arheovisioon koostöös RMK, Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumiga. Projekti “Soode kaitse ja taastamine” (Life Mires of Estonia) rahastas Euroopa Liidu LIFE programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Natura 2000 on üle - euroopaline kaitsealade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade säilimine pikas perspektiivis.