Värskelt avaldatud Sustainable Brand Index™ brändiuuringust selgub, et Eesti tarbijate hinnangul on sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt kõige jätkusuutlikumad brändid Eestis Kalev, Farmi ja Elron. TOP10 sekka mahtus kõige enam toidubrände, lisaks Kalevile ja Farmile ka Eesti Pagar, Salvest, Valio ja Leibur. Kõige jätkusuutlikumaks kütusettevõtteks hindasid tarbijad Circle K, pangaks Swedbanki, telekommunikatsiooniettevõtteks Telia ja toidukaupluseks Coop.

  • Ettevõtlus
  • 22. aprill 2020
  • Foto: Elroni rong Lellel. Janek Jõgisaar

2020. aastal esmakordselt Baltikumis toimunud uuringu käigus uuriti 3 600 tarbija hinnanguid ca 150 brändi suhtes seitsmes kategoorias: pangandus, energeetika, toidutootmine, kütus, toidukauplused, telekommunikatsioon ja transpordiettevõtted. Uuring analüüsis tarbijate teadlikkust ette antud brändide sotsiaalsete- ja keskkonnaalaste tegevuste osas ning  hinnangut nendele vastavatele tegevustele.

“Ettevõtete sotsiaalsest ja keskkondlikust vastutusest on räägitud Eesti äriringkondades kümmekond aastat. Kuna laiemas meediaruumis ja tarbijate jaoks on teema siiski veel uus, on raske anda täpset hinnangut, mida eestlased sotsiaalse- ja keskkondliku jätkusuutlikkususe all täpselt silmas pidasid. Täna on esikümnes peamiselt ka muidu meeldivad ja igapäevaelu osaks olevad kohalikud brändid. Kuid uuring näitas, et oleme ostueelistustes Põhjamaade sarnased ja ilmselt muutub seetõttu lähiajal tarbijate teadlikkuse kasvades nende usalduse võitmiseks sisuline töö ja sihipärane kommunikatsioon sel teemal üha olulisemaks,“ kommenteerib uuringutulemuste tutvustamise korraldanud jätkusuutlikkuse agentuuri Sustinere partner, Marko Siller.

Uuringust selgub, et koguni 65% tarbijatest peavad teemat oluliseks ostuotsuste tegemisel. Sellega jääb Eesti Põhjamaade näitajatest vaid veidi alla, Rootsis on vastav näitaja 72% ja Soomes 71%. Küll aga pole jätkusuutlikkuse teemad täna veel nii populaarsed jututeemad kodudes ja sõpruskondades kui seda on Põhjamaades. Nendel teemadel räägivad vahel ja sageli 61% elanikest, Rootsis on sotsiaalne ja keskkonnaalane vastutus teemaks 74%  ja Soomes 70% tarbijatest. Selles näitajas on meist ees ka Läti ja Leedu tarbijad (vastavalt 66% ja 67%).

Kas ja kuipalju mõjutab tänane kriis ettevõtete plaane panustada jätkusuutlikusesse ning kas tarbijad seda ka väärtustavad? Kommenteerivad uuringu võitja Kalev ning telekommunikatsiooni ja kaubandussektori võitjad Telia Eesti ja Coop.

Kalevi ja Põltsamaa brändi omava Orkla Eesti turundusdirektor Annika Oja sõnul on positiivne, et ka tarbijad on ettevõtte pingutusi jätkusuutlikkusse panustamisel märganud ja tunnustanud.

“Oleme endale seadnud väga selged sotsiaalsed ja keskkonnasuunalised eesmärgid aastani 2025. Lähiaastatel keskendume eelkõige keskkonnasäästlikumale pakendile eesmärgiga, et et pakendit oleks vähem ning et see oleks 100% taaskasutatud materjalist või ümbertöödeldav.  Lisaks paneme rõhku tervislikumate toodete osakaalu suurendamisele oma tootevalikus ning inimeste hoiakute suunamisele tervislikuma eluviisi poole,“ rääkis Annika Oja. Ta lisas, et vastutustundlik tootmine läheb korda järjest suuremale hulgale inimestest, ka Eestis, ning pole põhjust arvata, et praegune kriisiolukord seda kuidagi muudaks.

Telia Eesti juhatuse esimees Robert Pajos sõnas, et praegune kriis on lisaks keskkonnateemadele ja küberkiusu ennetamisele Teliale uus suur ühiskondlik väljakutse.  „Peame loomulikult tagama oma teenuste toimimise, aga meie vastutus on aidata kaasa ka ühiskonna suurte probleemide lahendamisele läbi digitaliseerimise ja tehnoloogia.  Praeguses kriisis teeme koostööd riigi ja kodanikuühendustega – nii oleme toeks internetiühenduseta koolilastele ja pakkunud koostöös partneritega suhtlusvõimalust tahvelarvutite abil Kuressaare haigla patsientidele. Rääkimata meie anonüümsetest andmetest ja kanalitest, mis aitavad kaasa riigi tegevustele kriisi leevendamisel.  Paljude algatuste taga, mis on ühiskondlikult suure mõjuga, on olnud meie oma töötajad ka vabatahtlikena.,“ ütles Robert.

Alo Ivask, Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees: "Pealekasvav põlvkond on suure missioonitundega ning hoolib sellest, millises maailmas me elame homme. Coopi ühistud on vastutustundlikkuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtetel tegutsenud juba asutamisest alates üle 100 aasta ning meie kogemuse põhjal hinnatakse just väiksemates Eesti piirkondades seda väga kõrgelt. Coopil on palju selliseid kaupluseid, mida ühistud ei hoia avatuna kasumi teenimise eesmärgil, vaid piirkonna ainsa kauplusena soovib ühistu selle abil tagada kogukonna inimestele toidukauba mugava kättesaadavuse – praegune kriis aitab kõigil sellise missiooniga ettevõtmistel palju-palju paremini välja paista ning Coopi tulemus käesolevas uuringus on suurepärane tõestus sellest."

Sustainable Brand Index™ on suurim brändide jätkusuutlikkust hindav uuring Euroopas. 2011. aastal Rootsist alguse saanud uuring, mõõdab Põhjamaade (Soome, Rootsi, Norra, Taani) ja Hollandi suurimate tarbijabrändide tuntust sotsiaalse- ja keskkonnaalase vastutustundlikkuse osas. 2020. aastal küsitleti kokku 58 000 tarbijat, 1 400 brändi kohta 35 sektoris. Uuringut teostab Rootsi ettevõte SB Insight. Eesti, Läti ja Leedu turul on uuringu partneriks jätkusuutlikkuse agentuur Sustinere.