29. veebruaril tähistas Eesti suurim tudengiteaduse konverents TalveAkadeemia 10. tähtpäeva. Juubelit tähistati mõttetalgutega, kuidas saada tudengeid rohkem tegema teadust?

Mõttetalgud toimusid Eesti Maaülikooli aulas ning sellest võttis osa 60 inimest - Eesti suurimate ülikoolide õppejõud, tudengiteaduse ettekandjad läbi aastate, toetajad ja korraldajad.

Mõttetalgutel leiti, et Eesti vajab rohkem TalveAkadeemia sarnaseid algatusi, kus üliõpilased saaksid kohtuda teiste ülikoolide tudengitega ning tutvustada üksteisele oma teaduslikke ideid. Praegu jääb paljude tudengite uurimis- ja lõputööd sahtlisse - see on kaotus nii tudengile, ülikoolidele kui tervele Eestile.

Mõttetalgutel arutleti ka teemadel "Kuidas saada rohkem tudengeid kirjutama teadustöid?", "Kas on vajalik suurendada TalveAkadeemia sarnast interdistsiplinaarset õppetegevust Eesti ülikoolides?" ja teiste Eesti tudengiteaduse sõlmprobleemide üle.

Homme algab Narva-Jõesuus kümnes TalveAkadeemia konverents „Jätku majandust, jätku leiba!“. Konverentsil käsitletakse nii majanduse jätkusuutlikuse, ringmajanduse, sotsiaalse ettevõtluse kui ka energeetika teemasid. Diskussioonis arutletakse selle üle, kas Eesti võiks olla roheriik? Konverentsi eesmärgiks on tõstatada probleem, et praegune majandus ei saa kauem kesta, sest loodusressursse tarbitakse juba praegu tuleviku arvelt.

MTÜ TalveAkadeemia on Eesti suurim tudengiteaduse konverents ning seda korraldavad tudengid Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Maaülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Eesti Kunstiakadeemiast. TalveAkadeemiat toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, SA Archimeds, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool.