Kahe aasta eest ellu kutsunud Eesti Arhitektide Liidu poolt eestveetava arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ eesmärgiks oli EV 100. sünnipäevaks ehk aastateks 2018-2020 planeerida ja ümber ehitada 16 Eesti linna kesksed avalikud alad, peaväljakud ja peatänavad. Programmi eesmärk on muuta linnakeskused jalakäijasõbralikeks kultuuriürituste, tseremooniate, spordi- jm sündmuste läbiviimise kohaks. See aitaks vältida väikelinnade laialivalgumist ja toetaks ühtlasi linnakeskustes ettevõtlust.

Arhitektuurikonkursside tulemused on tänaseks selgunud kokku 14 linnas. Oktoobris algavad kaks viimast, Narva ja Jõhvi linnakeskuste arhitektuurivõistlused. Esimeses taotlusvoorus otsustas EAS piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest toetada viie projekti elluviimist – Kuressaares, Põlvas 1,38, Valgas 1,5, Tõrvas 1,2 ning Võru linnas 2,7 miljoni euroga. Ülejäänud 12 linnakeskuse projekti rahastamine otsustatakse 2017. aasta jooksul.

„Projektid valmivad, rahastusotsused on tehtud või tegemisel ja varsti võime ilmselt kuulda uudiseid ehitustööde algusest,“ sõnas EALi aseesimees ja „Hea avalik ruum“ projektijuht Kalle Vellevoog. „Õigus mitmekülgseid huvisid ja vajadusi rahuldavale ning esteetiliselt nauditavale avalikule ruumile on kõigil, sõltumata elukoha suurusest ja asukohast. Loodame, et meie programm on alles algus suurematele protsessidele ja lähitulevikus muutuvad selle eeskujul ka paljud teised Eesti linnad, asulad ja väiksemad asustatud paigad. Muutuvad sellisteks kohtadeks, kus inimestel on hea elada, kus lisaks toimivale majandusele on aktiivne kultuuri- ja huvitegevus ning inimesed ei kipu sealt lahkuma suurematesse tõmbekeskustesse.“

6. - 30. oktoobrini sai Arhitektuurimuuseumi galeriisaalis näha viimase seitsme võistlusel osalenud linnakeskuse – Elva, Kuremäe, Kuressaare, Põltsamaa, Rakvere, Tallinna ning Viljandi ideekavandeid. Näitusele on kokku välja pandud 40 võistlustööd.

Eesti Arhitektide Liidu poolt eestveetava arhitektuuriprogramm „Hea avalik ruum“ on osa EV100 programmist, mille raames läbiviidavaid arhitektuurikonkursse toetatakse Riigikantselei vahenditest.

Loe arhitektuuriprogrammi kohta lähemalt siit.