Eestimaa Looduse Fondil (ELF) valmis metsakuivendamise mõju looduskeskkonnale koondav raamat. Raamat võtab kokku tänased teadmised metsakuivendusega kaasnevatest muutustest meie looduskeskkonnas. Eestimaa Looduse Fond loodab, et see loob senisest ühtsema aluse kuivendusega seonduvate keskkonnamõjude käsitlemiseks nii metsamajandajate, keskkonnaametnike, projekteerijate kui keskkonnamõjude hindajate jaoks.

ELFi metsaspetsialist Kaupo Kohv: "Raamatu koostamise jaoks infot koondades üllatas kõige rohkem see, kui vähe on kuivendusega seonduvaid keskkonnamõjusid üldse teaduslikult uuritud, (kui kõrvale jätta kuivenduse mõju puude kasvukiirusele). Kuivenduskraavide rajamisega seonduvad uuringud jäävad sageli 30-40 aasta tagusesse perioodi. Tänaseks on uuringute põhifookus nihkunud kasvuhoonegaasidega seonduvatele protsessidele. Kahjuks pole aga kuivenduse mõju elustikule ja ka nt veekeskkonnale saanud kuigi märkimisväärset tähelepanu. Samas on vaieldamatult tegemist looduskeskkonda väga ulatuslikult muutva tegevusega, mille mõju ulatub kilomeetrite kaugusele algsest tööde teostamise kohast ja sageli on mõju looduskeskkonnale ka pöördumatu."

Raamatut on võimalik füüsilisel kujul saada ELFi Tartu kontorist Magasini 3 ja Pärnust, kus selleks tuleb kontakteeruda Heikki Luhamaaga Keskkonnaametist (5270190)

Trükis on allalaetav ka Eestimaa Looduse Fondi kodulehelt :  pdf_button METSAKUIVENDUSE KESKKONNAMÕJU (PDF)

Trükise väljaandmist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.