Eesti Energia on valitsuse toel nõutanud Euroopa Komisjonilt loa teha rohepesu ehk põletada metsa Auvere kateldes. Metsapõletamine selles suures elektrijaamas on majanduslikult ebaefektiivne ning loodushoiu mõttes üliohtlik.

Eesti Energia on võimeline oma kateldes põletama enam kui 3,3 miljonit tihumeetrit metsa aastas. See seab Eesti metsad veelgi suurema raiesurve alla kui nad juba praegu on. 


“Eesti valitsus on näidanud ennast räpase energeetika eestkõnelejana, surudes läbi soodustingimusi suur-saastajatele. Rohelised on Elektrituruseaduse arutamisel Riigikogus rõhunud sellele, et puitu võib põletada ainult väga efektiivsetes, sooja ja elektrit koos tootvates ning hajutatult paiknevates jaamades. Koostootmisjaamade kasutegur on põlevkivikatelde omast enam kui kaks korda suurem! Auvere puhul oli ja on aga Eesti metsa tihumeetrite kvoot täpselt null!”, selgitas erakonna aseesimees Aleksander Laane.

“Euroopa rohelised erakonnad on Eestimaa Roheliste eestvedamisel võtnud vastu metsapõletamist tauniva resolutsiooni ning me jätkame tööd Euroopa tasemel. Me kutsume Riigikogus esindatud erakondi üles ilmutama vastutustunnet ning loobuma räpase energiatootmise ja rohepesu toetamisest! Puidu masspõletamine ei aita Ida-Virumaa probleeme lahendada," ütles EER juhatuse liige Joonas Laks. "Mõtlema peaks 20 ja 50 aastat ette ning see tähendab keskkonnasäästlike taastuvenergeetika lahenduste suuremahulist rakendamist nii Eesti idaosas kui ka üle riigi. Puitu aga tuleb väärindada, mitte sellega ilmaruumi kütta."

Lisalugemist: Euroopa Roheliste Kongressil vastu võetud Eestimaa Roheliste “Ökoeksitamise resolutsioon” eesti keelde tõlgituna.