Keskkonnaministeeriumis valmis üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang, mis annab ülevaate senistest üleujutustest ning määrab olulisemad riskipiirkonnad.

Hinnang toob välja 20 riskipiirkonda, mille hulka kuuluvad nii Tallinn, Tartu kui ka Pärnu, samuti mitmed väiksemad paigad nagu Häädemeeste, Hanila ja Haaslava vallad. Poolt neist aladest ohustab rannikumere veetaseme tõus, teiseks oluliseks üleujutuste põhjustajaks on sademed ja lumesulavesi.

Keskkonnaminister Keit Pentus rõhutas, et üleujutused tekitavad Eesti elanikele ja majandusele igal aastal märkimisväärset kahju. "2005. aasta jaanuaritormi kahjud olid kokku üle 47 miljoni euro, millest olulise osa moodustasid just üleujutuse poolt tekitatud probleemid. Tartlastele aga valmistab igal aastal muret üle kallaste tõusev Emajõgi. Riskihinnangud on esimene samm, et üleujutuste tehtavat kahju tulevikus vähendada. Sel aastal alustame riskipiirkondade põhjalikuma kaardistamsiega ja 2015. aastaks peavad valmis olema ohtude maandamiskavad – ehk siis konkreetsed plaanid selle kohta, kuidas üleujutuste tehtud pahandusi ära hoida või vähemalt leevendada. Kui jaanuaritormi sarnasest sündmusest põhjustatud kahjusid õnnestub kas või kümnendiku ulatuses ennetada, tähendab see ligi 5 miljonit eurot kokkuhoidu,” ütles keskkonnaminister.

Üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang on avalikkusele kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehel aadressil: www.envir.ee/ujutus/hinnang.

Hinnangus määratud oluliste riskipiirkondade kaardid on nähtaval Maa-ameti geoportaali kaardiserveris, kuhu pääseb samuti aadressi www.envir.ee/ujutus/hinnang kaudu.