Täna tehti algust haruldase atlandi tuura (Acipenser oxyrinchus) asustamisega Narva jõkke, et see kala Läänemere Eesti piirkonda tulevikus tagasi tuua.

„Tuurakala on praeguseks üks haruldasemaid ja kahjuks ka ohustatumaid liike. Tuura taasasustamiseks on praegu aga üsna soodsad tingimused  - Narva jõe alamjooksu kvaliteet on teadlaste hinnangul tuura jaoks vastuvõetav. Sarnaste töödega on alustanud ka Saksamaa ja Poola ning nende kogemus näitab, et tuura taasasustamine Läänemere piirkonnas võib olla edukas,“ ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Tuura maimud asustatakse Narva jõkke koskede ja merevahelisse lõiku. Kalad on üheaastased ning pärit Kanadast, kus seda tuuraliiki veel säilinud on. Vette lastakse 400 kalamaimu. 100 kala on märgistatud, et jälgida edaspidi Eestis vette lastud tuurakalade rändeid. Kogu projekti finantseeriti riigi poolt 23 560 euroga ja selle teostaja on Eesti Loodushoiu Keskus.

Tuurade arvukus on paljudes piirkondades katastroofiliselt kahanenud seetõttu, et nende elupaikade veekvaliteet on kehv, kuderänded jõgedes on paisudega takistatud ning neid on väärtusliku musta kalamarja saamiseks üle püütud. Viimane teadaolev tuurapüük Läänemerel leidis aset Eesti vetes 1996. aastal, kui tabati 290 cm pikk ja 136 kilogrammi kaaluv isend.

 Atlandi tuur on keskmiselt 1-2 meetrit pikk ja 100 kg raske ning võib elada kuni 60 aasta vanuseks. Suguküpseks saavad emased kalad 14-17 ning isased 12-14 aasta vanuselt. Järglasi saab emaskala iga 3-4 aasta tagant. Atlandi tuur elab rannalähedases madalas merevees, jõgede suudmealadel ja jõgedes. Tuur toitub limustest ja koorikloomadest, samuti väikestest kaladest.

Tuuraliike on maailmas 24, neist atlandi tuur kõige haruldasem. Atlandi tuura taasasustamist näeb ette ka Läänemere Tegevuskava.