Eesti kapitalil põhinev firma UltraKUB OÜ töötas innovatsiooniaastal välja uudse energiasäästliku moodulmaja lahenduse Elumaja, mis murrab seniseid arusaamu ehituses ja elukorralduses laiemalt. Tegemist on esimese nullenergia moodulmajaga Eestis ja teadaolevalt ka Euroopas.

Juuni teises pooles püstitakse näidismaja Rotermanni väljakule. Innovaatiline kontseptsioon lähtub passiivmaja standardist, et luua energiasäästlik, mobiilne, mugav ja tervislik hoone, mille ökoloogiline jalajälg on väike.

Elumaja kontseptsiooni autor arhitekt Rene Valner ütles, et tegemist on nullenergia maja kriteeriumit silmas pidades projekteeritud moodulmajaga, mille tootmine on standardiseeritud. “Nullenergia maja tähendab, et selle kasutamisel ei kulu rohkem energiat, kui hoone ise toota suudab. Kui tellija ei soovi aga soetada autonoomseid energiaseadmeid nullenergia maja saavutamiseks, saab ta endale passiivmaja, mille küttekulu on tavamajast keskmiselt kümme korda väiksem,” selgitas ta.

maja2

Rene Valneri sõnul tagab Elumaja kontseptsioon parima võimaliku valmisoleku globaalselt toimuvateks muutusteks, näidates majanduskriisis vaevlevale ühiskonnale säästvate lahenduste võimalikkust. “Ajal, mil üha teravamalt tõusevad päevakorda energia kättesaadavus ja energiahinna tõus, keskkonnaseisundi muutused, elukoha ja elustiili muutused, otsib majandussektor ja kogu ühiskond uusi arengusuundi. Ülisäästlik moodulmaja on meie panus uudsete praktiliste lahenduste juurutamiseks,” rääkis Valner. Ta lisas, et tegu on innovaatilise uue aja majaga, mis näitab suunda – kuidas edasi.

Innovaatilist terviklahendust säästliku moodulmaja valmistamiseks pakub ultraKUB OÜ Eesti ehitusturul esimesena. Kontseptsioon lähtub passiivmaja standardist, mille puhul hoone kütteks kuluv aastane energiatarve ei ületa 15 kWh/m². Loodud moodulmaja võimaldab kasutada autonoomseid taastuvenergia lahendusi ning vajadusel elada tsentraalsest infrastruktuurist sõltumatult, st CO2 emissiooni neutraalselt. Sellisel juhul vastab hoone nullenergia maja kriteeriumile. Lisaks suurendab selliste hoonete laiem kasutus riigi energiasõltumatust.

Elumaja koosneb tervisliku sisekliimaga energiasäästlikust 45m² suurusest baasmoodulist ja sellele lisatavatest moodulitest. Kontseptsiooni väljatöötamisel on lähtutud põhimõttest, et see sobiks meie klimaatilistesse tingimustesse, vastaks kõrgeimatele kvaliteedinõuetele ning oleks kättesaadav erineva ostujõuga tellijatele.

maja2

Elumaja kontseptsiooni muudavad terviklikuks ning annavad parima energiasäästu ja sõltumatuse lisana tellitavad paketid Solar, Power, Water ja Smart. Sõltumatus olemasolevatest kommunikatsioonidest, mooduli mobiilsus ja väike hoonealune pind lubavad selle püstitada ehitusluba taotlemata, omavalitsuse kirjaliku nõusoleku alusel.

Rene Valneri sõnul oli passiivmaja standardile vastava moodulmaja väljatöötamisel üheks lähtekohaks, et seda kontseptsiooni saaks edasi arendada plussenergia maja loomiseks. Plussenergia maja tähendab, et omanik võib hoone poolt toodetud energiaülejäägi energiavõrku tagasi müüa. Eestis ei ole see kodutarbijate puhul täna paraku veel võimalik.

Elumaja kontseptsiooni järgi valminud moodulmaju on kavas hakata pakkuma ka Põhjamaade ning teiste lähiregiooni riikide turule. Elumaja esimene näidismaja valmib mai lõpus. Elumaja kontseptsiooni näol on tegemist teadaolevalt esimese omalaadse moodulmaja terviklahendusega Põhjamaades ja Euroopas.