Eestil on suur potentsiaal saada oluliseks tegijaks üleilmses laevade ümberehituse ja moderniseerimise valdkonnas, mis võiks riigile tuua kuni 70 miljonit eurot maksutulu aastas. Sellisele järeldusele jõudis värskelt valminud uuring.

Uuring „Sadamate investeeringute vajadused ning laevaehituse ja -remondi keskuse toimimismudeli väljatöötamine rohereformi eesmärkide täitmiseks“ kinnitab, et kasvav nõudlus laevade ümberehitamise järele on Eesti jaoks suurepärane võimalus anda meretööstuse kasvule hoogu juurde. 

Tulevikus suureneb nõudlus laevade ümberehitamiseks metanooli, ammoniaagi ja teiste alternatiivkütuste kasutuselevõtmisel. Seepärast plaanib Kliimaministeerium koostöös merendussektoriga aidata luua eeldusi Eestisse laevade moderniseerimise ja kliimasäästlike meretehnoloogiate keskuse loomiseks.

Kliimaministeeriumi merenduse ja veekeskkonna asekantsler Kaupo Lääneranna sõnul suureneks keskuse rajamisega eksport, kasvaks töökohtade arv ning kaasneks tugev positiivne majandusmõju nii otseselt kui ka kaudselt seotud sektoritele.

„Eesti majandus vajab uusi kasvuvõimalusi, mida toetavad globaalsed megatrendid ning Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni suundumused laevandussektori kasvuhoonegaaside vähendamisel,“ ütles Läänerand. „Meretehnoloogiate keskuse rajamisega kasutame ära reaalse võimaluse saavutada rohereformist majanduskasv, kindlustades töökohti mitmes meremajanduse sektoris, aga ka töötlevas tööstuses tervikuna, sest laevandusturud pakuvad selleks võimalusi. Positiivne on lugeda, et tööstuse konkurentsivõime ning uute tööstuste rajamine on ka koalitsioonileppe aruteludel juba esimestel päevadel fookuses.“

Uuringu kohaselt on edu saavutamiseks oluline tagada süsteemne koostöö ettevõtete, riigi ja teiste osapoolte vahel. Ettevõtete koostöö edendamiseks tuleb luua soodne keskkond ning pakkuda tuge kvalifitseeritud tööjõu koolitamisel, turunduses ja tehnoloogiate arendamisel. Keskus peaks koondama Eesti laevaehituse ja toetavad töötleva tööstuse ettevõtted ning toimima erapooletu koordinaatori ja eestvedajana, viies läbi arendusprojekte ning edendades koostööd teiste sektoritega.

Potentsiaalsete asukohtadena laevade ümberehituskeskuse jaoks tõusid esile Muuga, Sillamäe ja Vene-Balti sadam tänu heale meretranspordi ühendusele ja laevaehitusettevõtete paiknemisele.

Uuringu koostas merenduskonsultatsioonifirma Workboats Consulting, kes esitles täna uuringut merendussektori ettevõtetele ja organisatsioonidele. 

Uuringu leiab siit.