Mittetulundusühing Mondo initsiatiivil alustatud eetiliste kingituste ja haridusprogrammi "Kingitus lähedasele - abi kaugele" toel on Põhja-Ghana Kongo küla inimestele tehtud üle 42 000 krooni väärtuses annetusi, sh. 31 kitse, 80 kana ja 10 siga. Projekti teine osa, mis kutsub Eesti inimesi üles toetama Ghana laste haridust, on tänaseks leidnud 122 aktiivset sponsorit.

Eetiliste kingituste programm sai alguse 2009. aasta sügisel ja on lühikese ajaga saavutanud suure populaarsuse. Saadud kogemus osutab, et näiteks kits on sobiv kingitus nii sünnipäevaks, jõuludeks kui ka kallimale armastuse avaldamiseks. Populaarseimateks kingitusteks on seni osutunud kanad, kitsed, tööriistad ja seemned. Samuti on Kongo lesknaiste grupile üle antud eesel koos käruga - privileeg, mis on senini kuulunud vaid meestele.

Projekti teine pool on suunatud  Eesti inimestele, kes on avaldanud valmisolekut asuda pikaajaliselt toetama Ghana põhja-piirkonnas asuva Kongo küla orbude haridust. Tänaseks on 122 last leidnud endale Eestist sponsori, kellega mitu korda aastas kirju ja joonistusi vahetatakse. Iga-aastase 600-kroonise toetussumma eest saavad lapsed endale kaks koolivormi, sandaalid, koolitarbeid ning raha koolimaksu ja semestri lõpus toimuvate eksamite tasu jaoks.

Märtsis ja aprillis viibis MTÜ Mondo liige Taavi Raidma Ghanas, et üle anda esimene kingitud loomade ja koolitarvete saadetis ning kinnitada annetatud koolituste plaan. Projekti iseloomustab ta järgmiselt: "Igaühes meist peitub pisike maailmaparandaja, kes vajab vaid õiget võimalust panustada. Läbi antud projekti anname inimestele võimaluse teha midagi, mis reaalselt vaesuselõksu jäänud inimestele abi pakub ja nende olukorda leevendab. Vaesus hammustab, valusalt."

Koostöös GLEN projektiga läheb sel sügisel kolmeks kuuks Kongo külla appi vabatahtlik Irita Raismaa. Seal õpetab ta külainimestele arvutit, aitab läbi viia käsitöökursuseid ning panustab teistesse kogukonna  arendamisega seotud initsiatiividesse.

MTÜ Mondo partner Ghanas on Kongo küla kogukonna arengukomitee (Kongo Community Development Association), kellega on sõlmitud pikaajaline koostöökokkulepe laste hariduse ja küla lesknaiste toetamiseks.

Programmi "Kingitus lähedasele - abi kaugele" algatust toetas Kodaniku-ühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ning kohalike partnerlussuhete arendamist toetab Vabaühenduste Fond, mis on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.

GLEN (Global Network of  Young Europeans) - Euroopa noortele suunatud maailmahariduslik koolitus- ja praktikaprogramm, mille raames lähetatakse vabatahtlikud lühiajaliseks tööks (3 kuud) Aafrika ja Aasia riikidesse -  Eesti programmi rahastaja on EV välisministeerium.