Baltimaades läbi viidud uuring leidis, et lähima 10 aasta jooksul kavandab elektriauto ostu 39% eestlastest. Möödunud aastaga võrreldes on see tõusnud 3% ning enam pole Eesti inimeste elektriautode ostuhuvi Balti riikide võrdluses kõige leigem.

  • Tarbimine ja tervis
  • 19. august 2021
  • Foto: Elektriautod stardijoonel. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Uuringus märkis kokku 54% Eesti inimestest, et uue auto ostmisel kaaluksid nad elektriautot. 39% neist arvas, et teeb seda järgmise 10 aasta jooksul ning 11% hindas, et see juhtub ilmselt alles kümne aasta pärast. Eelmise aastaga võrreldes on üleüldiselt elektriauto ostu kaaluvate inimeste arv tõusnud 7% võrra. Nende osakaal, kes kaaluvad seda järgmise kümne aasta jooksul, on tõusnud 3%.

„Citadele tellis sarnase uuringu Eestis, Lätis ja Leedus ka eelmisel aastal ning on tore tõdeda, et kui seni suhtusid Eesti inimesed Läti ja Leeduga võrreldes kõige leigemalt elektriautode ostmisesse, siis vahepealse ajaga on eestlaste huvi elektrilise sõiduki omamise vastu tõusnud. Leedukad on endiselt kõige rohkem valmis mõtlema oma järgmise auto ostul elektrilise mudeli peale ja see protsent on ka tõusnud. Samas Läti inimesed pole aasta jooksul oma eelistusi kuidagi muutnud ning seega on nüüd eestlased neist nüüd mööda läinud,“ selgitas Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Ta lisas, et samas on Eesti inimesed endiselt kõige kindlameelsemad sisepõlemismootoriga autode pooldajad. „Sarnaselt eelmise aasta uuringuga on 16% meie inimestest kindlad, et ei osta kunagi elektrilist autot ja jäävad sisepõlemismootoriga mudelite kasutajaks. Lätis on sama number 13% ning Leedus 10%.“

Uuringus vastas kokku 23% Eesti inimestest, et ei plaani küll elektriautot endale osta, kuid nad toetavad elektriautode laialdasemat kasutusele võtmist.

„See number on eelmise aastaga võrreldes vähenenud. Ilmselt osa neist, kes eelmisel aastal nii arvasid on nüüd liikunud nende inimeste hulka, kes järgnevatel aastatel siiski elektriauto ostu võtaks kaalumisele,“ märkis Hakiainen.

Sellel korral seda ei küsitud, kuid möödunud aastal peeti Eesti inimeste poolt kõige suuremaks takistuseks elektriauto ostmisel nende sõiduulatust. Tervelt 71% vastanutest arvas, et just sõiduulatus ja laadimisaeg peletab neid elektriauto ostmiselt, 66% inimestest tõi kartuse põhjuseks vähearenenud laadimisvõrgustikku.    

Kummalisel kombel märkisid suurimaks probleemiks laadimisvõrgustiku just Tallinna elanikud, kellest 73% tõstis selle esikohale. Samas Tallinnas on laadimisjaamu kõige tihedamalt ja siia on neid kõige rohkem ka juurde ehitatud.

Citadele tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi juulis. Igas riigis küsitleti 1000 inimest vanusevahemikus 18-74.