Ebameeldiva õhu lõhna probleemi lahendamine Maardu linnas ja ümbruses on Maardu Linnavalitsusele väga oluliseks teemaks, sest õhu halb kvaliteet ja leviv ebameeldiv lõhn mõjub inimestele koormavalt ja võib seada ohtu inimeste tervise.

Maardu linnavalitsuse initsiatiivil kogunesid eile linnavalitsuse saalis Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, Tallinna Sadama, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse ja Jõelähtme valla esindajad, et koos arutada Maardus ja naaberomavalitsuste ümbruses perioodiliselt leviva ebameeldiva lõhna tekkimise allikaid, põhjuseid ja probleemi võimalikke lahendusi.

Hetkel on Keskkonnaametis käimas Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse kompleksloa menetlus, mille käigus teostatakse täiendavad mõõtmised Keskkonnaameti ekspertide poolt. Maardu ja Jõelähtme leiavad, et mõõtmise protsess peab olema võimalikult avatud ning protsessi võiksid olla kaasatud omavalitsuste spetsialistid vaatlejate rollis.

Tehnoloogia, mida kasutatakse biojäätmete käitlemisel, võib tõepoolest põhjustada ebameeldiva lõhna tekkimist ning vajab täiustamist. Lisaks on võimalik kasutusele võtta täiendavaid uusi tehnoloogiad, et lõhnahäiringut vähendada või vältida. Kaalutakse ka nn e-ninade kasutusele võtmist – ideaalis võiksid uued lõhnaandurid olla ühendatud Muuga Sadama e-ninadega ühtseks süsteemiks. Tulevikus võiks elektrooniliste lõhnaandurite paigaldamine olla Keskkonnaameti kompleksloa andmisel kohustuslikuks tingimuseks. Kõik osapooled nõustusid sellega, et tuleb jätkata probleemile optimaalsete lahenduste otsimist ning tulevikus teha seda koostöös Tallinna linnaga.