Juuni alguses avaldati Euroopa Liidu Teatajas neli Komisjoni otsust, millega kehtestati sülearvutite, valgusallikate, koopia- ja joonestuspaberi ning personaalarvutite ökomärgise andmise uued ökoloogilised kriteeriumid.

Ökomärgise andmise kriteeriumid olid nende toodete osas ka varasemalt ELis kehtestatud, ent uutes otsustes on neid ajakohastatud vastavalt teaduse ja tehnika arengule.

EL ökomärgis on vabatahtlikkuse alusel toimiv süsteem, mille eesmärgiks on ära märkida eriti keskkonnasäästlikke tooteid. Seejuures on kriteeriumid seotud kogu toote elutsükliga – selle materjalidega, energiatarbimisega, pakendamisega ning paljude muude teguritega. Nii näiteks peab valgusallika eluiga uute kriteeriumite järgi olema  15 000 tundi (varasemalt 10 000 tundi).

Komisjoni otsused jõustuvad kahekümnendal päeval pärast nende avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, varasematele kriteeriumitele tuginedes antud ökomärgiseid võib kasutada veel 12 kuu jooksul alates otsuse vastuvõtmise päevast.