Euroopa linnuloendusnõukogu EBCC avaldas koostöös linnukaitseühingute ühendusega BirdLife International 2. detsembril väga põhjaliku ja mitmekülgse linnu-uuringu tulemused. Neist ilmneb, et paljud Euroopa “tavalised” linnuliigid kannatavad üha enam intensiivistuva põllumajanduse tõttu, kirjutas loodusajakiri.ee infokiri Uudistaja.

Ehkki EL juhid on võtnud kohustuse elurikkuse kadu Vanas Maailmas aastaks 2010 peatada, tundub üsna tõenäoline, et seda sihti ei suudeta saavutada, kui ei tehta drastilisi muudatusi kogu ühenduse ja üksikriikide poliitikas, eriti põllumajanduse valdkonnas.

Laias laastus võttes on kõigi tavalinnuliikide arvukus vahemikus 1980–2006 kümnendiku võrra kahanenud. Aga põllumajandusmaastikus elavate lindude hulk on vähenenud märksa rängemini: pesitusasurkonnad on praegu 1980. aastaga võrreldes poole väiksemad. Päris tüüpiline näide on Eestiski hästi tuntud põldlõoke.

Hullem on olukord Lääne-Euroopas, kus intensiivpõllumajanduse ajalugu on pikem. Paraku astuvad neile nüüd jõudsal sammul järele ka EL uued liikmesriigid.

BirdLife’i kinnitusel on ainus võimalus negatiivseid muutusi peatada teha suuri muutusi ühenduse agraarpoliitikas ning minna üle säästvale maamajandusele ja jätkusuutlikule maaeluarengule.

BirdLife