Jaanuari lõpus saatis kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) enam kui tuhandele Riigikokku kandideerijale küsimustiku, et uurida kandidaatide seisukohti EMA poolt hetkel allkirjade kogumise faasis ning kevadel ametisse valitavale Riigikogule esitatava rahvapetitsiooni “Lageraied ajalukku!” asjus. Lisaks rahvapetitsiooni punktidele uuriti kandidaatidelt ka biomassi kasutuse, kliimamuutuste pidurdamise, raiemahtude järelvalve, looduslähedasema metsanduse, jahinduse probleemkohtade ja keskkonnateenuste, sealhulgas Keskkonnaministeeriumi töö toimimise kohta.

Praeguseks hetkeks on kandidaadiküsitlusele laekunud üle 170 vastuse kõigist valimispiirkondadest ja kõikidest erakondadest, moodustades veidi üle 17% Riigikokku kandideerijatest. Küsitluse tulemused on alates tänasest nähtavad ka kodanikuühenduse poolt kokku pandud suurel valimisfooril ning on läbinud kodanikuühenduse toimkonna poolse analüüsi, saades vastavalt “rohelise”, “kollase” või “punase” tule sõltuvalt sellest, kuivõrd kattuvad nende seisukohad EMA võrgustikus tegutsevate huvigruppide poliitilise nägemusega.
 
 
Ehkki ilmsetel põhjustel on küsimustikule vastanud eelkõige “rohelised” kandidaadid, soovib kodanikuühendus tulemustega tutvujatele südamele panna, et ka “kollase” ega “punase” fooritulega hinnatute üle kohut ei mõistetaks. Eesti Metsa Abiks on kõigile Riigikokku kandideerijatele, kes võtsid aega põhjalikule metandusteemalisele küsimustikule vastata, ühtviisi tänulik, sest eelkõige huvitas ühendust just kandidaatide aus hoiak, et paremini teada saada, milline on tulevasse Riigikokku kandideerijate metsanduspoliitiline nägemus.
 
Suurema osa vastanute seas oli näha võrdlemisi head orienteerumist metsanduse põhitõdedes, ehkki valikud ja väärtushinnangud võisid erineda. Sealhulgas laekus EMA-le ka ütlemata harivaid ja huvitavaid märkuseid jätkusuutlike metsa uuenemise tingimuste, lindude- ja loomade pesitsusaegse raierahu, jahinduse, metsamaastike planeerimise aluste ja teiste küsimustikuga haakuvate teemade kohta. Märkimist väärib seegi, et erakonna juhtidest vastasid ainsatena Elurikkuse esimees Mihkel Kangur, Erakond Eestimaa Rohelised esimees Züleyxa Izmailova ja Vabaerakonna esimees Kaul Nurm, kelle erakondade metsandusprogrammid on juba varasemalt EMA metsasõbra valimisfooril “rohelisele poolele” jäänud.
 
Lisaks oli kodanikuühenduse hinnangul tähelepanuväärne see, et kõikide erakondade nimekirjades oli neid kandidaate, kes toetavad “Lageraied ajalukku!” petitsioonipunkte, raiemahtude kahanemist ja poliitilist muutust loodussõbralikuma metsanduse suunas.

Enim vastajaid Tallinnast, vähem Lääne- ja Ida Virumaalt

Kõige rohkem vastuseid tuli Tallinnast, kus kolmest valimisringkonnast kokku laekus ligi 60 vastust. Harju- ja Raplamaa (24 vastajat) vastamisaktiivsus oli samuti suhteliselt kõrge ning pealinna ümbrusele järgnesid küsimustiku täitmise usinuselt Tartu linna (18 vastajat) ning Võru-, Valga- ja Põlvamaa (samuti 17 vastajat) valimisringkonnad. Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa (13 vastanut), Jõgeva- ja Tartumaa (12 vastanut), Järva- ja Viljandimaa (10 vastanut) ning Pärnumaa (9 vastanut) vastamisaktiivsus oli rahvastikurikkamatest piirkondadest väiksem, ent siiski võrdlemisi hea. Kõige vähem vastuseid laekus Lääne-Virumaalt (4 vastanut) ja Ida-Virumaalt (3 vastanut).
 
Usinaimad küsimustiku täitjad olid ülekaaluka enamusega Elurikkuse Erakonna kandidaadid, kellest vastas üle 70% ERE nimekirjas kandideerijatest. Tunduvalt väiksema, aga siiski kõrge vastamisaktiivsusega esinesid Rohelised (30%), seejärel EKRE (20%) ja Vabaerakond (14%). Peaaegu 10%-se vastamisaktiivsusega järgnesid Isamaa (9,6%) ja Sotsiaaldemokraadid (8%), 5% ümber jäid Eesti 200 (6%) ning Keskerakond (5%). Laekus ka ühe üksikkandidaadi vastus.
 
Kõige vähem vastuseid laekus EMA küsitlusele Reformierakonnast, kust saime vaid 3 kandidaadi vastuse, mis moodustab erakonna Riigikokku kandideerijate nimekirjast vaid 2,4%.