Arengukoostöö Ümarlaud avaldas täna raporti Riigikogu valimistel osalevatele erakondade teadlikkusest seoses kestliku arenguga.

AKÜ huvikaitse spetsialist Karl Oskar Villsaare sõnul tõid erakonnad võrdlemisi detailselt välja kestliku arengu valdkonnad, millega peaks tegelema. “Eestis oli selleks peaasjalikult keskkonna, energeetika ja haridusega seonduv, üleilmselt kliimamuutuste vastane tegevus. Teadlikus kestliku arengu eesmärkidest on vähemalt neile küsimustele vastajate osas võrdlemisi suur. Loodame näha ka järgneval neljal aastal lähtumist nendest eesmärkidest, mitte lühiajalistest poliitilistest lubadusest”.

“Arengukoostöö osas oli hea meel näha, et selle mõju ja sihipärasuse olulisuse tõid esile mitmed erakonnad. Eesti on arengukoostööga tegelenud nüüdseks üle 20 aasta, mille jooksul oleme toetanud riigi- ja inimarengut nii Euroopa naabruskonnas kui ka kaugemal. Eesti on andnud lubaduse jõuda 2030. aastaks arenguabi tasemeni 0.33% RKT-st. Kahjuks ei rääkinud ükski erakond aga konkreetsest strateegiast, kuidas plaanitakse rahastuse osas jõuda eesmärgini.”

AKÜ küsis küsimusi viiel teemal: kestlik areng, arengukoostöö, Eesti jalajälg, kliimamuutused ning demokraatia ja vabakond. Karl Oskar Villsaare sõnul on poliitikasoovituste eesmärk tähelepanu toomine lühiajalistelt lubadustelt pikaajaliste plaanide juurde. “Üleilmseid trende vaadates on selge, et kestliku arengu eesmärkideni jõudmiseks nii Eestis kui maailmas on vaja suuremat poliitilist tahet ja ambitsioonikamat tegutsemist.”

Küsimused olid vabade vastustega ja analüüsi huvides ei seatud erakondi pingeritta. AKÜ huvi on esile tuua trende – näidata, kuidas suhtutakse ühe või teise eesmärgini jõudmisesse ning milline on poliitiline tahe nende teemadega tegeleda.


* Küsimustikule vastasid Eesti 200, Elurikkuse Erakond, Isamaa, Keskerakond, Rohelised ja Sotsiaaldemokraadid. Vastamata jätsid Reformierakond, EKRE ja Vabaerakond, kelle teadlikkuse kohta meil infot ei ole.


Tulemused teemade kaupa:

Kestlik areng

Arengukoostöö

Eesti jalajälg

Kliimamuutused

Demokraatia ja vabakond

Kogu analüüsi saab alla laadida siit (PDF).

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud töötab kolme eesmärgi nimel: puhas keskkond, mille saame enda lastele pärandada; õiglane ühiskond, kus hinnatakse inimest ja majandus, millest võidavad kõik. Esindame 33 Eesti vabaühendust, kes tegutsevad nende eesmärkide nimel kogu maailmas.