Tallinna Linnavalitsus on seisukohal, et suurte erakorraliste meditsiiniosakondade (EMO) juurde on tarvis luua perearsti vastuvõtud. Linn on valmis alustama läbirääkimisi Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumiga.

„Idee seisneb on selles, et patsient saaks kvaliteetset arstiabi EMO kõrvalkabinetist, mitte ei pea selleks sõitma näiteks Kesklinna suurest EMO-st Lasnamäe esmatasandi EMO-sse. Lähtuda tuleb põhimõttest, et patsient peab saama kvaliteetset abi võimalikult kiiresti ja ka mugavalt,“ kommenteeris abilinnapea Tõnis Mölder AS Medicumi poolt välja pakutud ideed avada linna tervisekeskustes esmatasandi erakorralisi meditsiiniosakondi.

 „Tervisekeskuste ülesanne on seda ideed toetada. Teine väga oluline aspekt on, et mis saab siis, kui patsient läheb tervisekeskuse EMO-sse, ent selgub, et abivajaja vajab hoopis tõsisemat ravi ehk on spetsialistide keeles punase tiraažiga? Sellise olukorra välistamiseks tuleks hoopis suurte EMO-de juurde luua esmatasandi EMO-d, kus töötaksid perearstid näiteks kella 6-st 22-ni ehk ajal, mil tänased EMO-d on kõige rohkem koormatud,“ sõnas Mölder, kelle sõnul oleks linnal võimekus luua selline arstiabisüsteem haigekassa nõusoleku korral.

„Tõsi, tänasel päeval on selle idee realiseerimiseks puudu vaid ruumid ja rahastus. Tallinna linnal on olemas 27 perearstinimistuga munitsipaal perearstikeskust ja kaks suurt keskhaiglat koos erakorraliste meditsiiniosakondadega. Muidugi oleme valmis läbirääkimisteks, sest rohelise EMO toa patsient saab kiiremini tegelikult arstiabi perearstilt ning koostöös riigiga peame vähendama tänaste EMO-de koormust,“ kinnitas Mölder.

 Abilinnapea lisas, et tulevase Tallinna Haigla meditsiinilinnakus selline süsteem kindlasti ka käima pannakse, kus kõrvuti paiknevad nii tavaline kui ka esmatasandi EMO. „Sellisel juhul suunatakse rohelise toa patsient kas kõrvalmajja või kõrvaltuppa, ent kindlasti mitte teisele poole linna otsa, mis oleks ebamõistlik,“ selgitas Mölder.

 Samuti lisas ta, et igal juhul tuleb pikendada ka perearstide vastuvõtuaegu õhtuti ja nädalavahetustel. „Praegu seisneb probleem selles, et inimesed peavad perearsti vastuvõtul käima oma tööaja sees ning seetõttu on abivajajad sunnitud pöörduma oma tervisemure korral peale tööpäeva EMO vastuvõttu. Selline süsteem vajab kindlasti muutusi,“ lisas Mölder.