Briti kinnisvara firma „email4property” avalikustas hiljuti uurimuse, kus väidab, et energiaefektiivseid maju on tunduvalt lihtsam välja rentida, kui ilusasti remonditud, kuid energiatõhusust väheoluliseks pidavaid kodusid.

  • Majandus
  • 1. oktoober 2008
  • https://pixabay.com/photos/home-office-notebook-home-couch-569153/

Energiaefektiivsed kodud, kus on seintes lisasoojustus, energiatõhusad aknad, soojustagastiga ventilatsioonisüsteemi ja toimiv kütteautomaatika, on palju hõlpsam välja rentida ning sellise kodud lähevad palju kiiremini kaubaks, kui tavalised.

Briti kinnisvara spetsialistid kinnitavad, et saades energiamärgisele kõrgema väärtuse, tagab see kinnisvaraomanikule langeval kinnisvaraturul vajaliku eelise saada  kinnisvara renditud hinna eest, mida tavaolukorras saada oleks keeruline.

David Bexon, email4property direktor kinnitas, et uued rentnikud kasutavad hoone madalat efektiivsust alati hinna üle kauplemisel enda kasuks ära, viidates tõusvatele energiahindadele. „Kui rentnik on otsustanud mõne kinnisvara kasuks ühes või teises linnaosas, siis üldiselt saavad otsuse langetamisel määravamaks muud tegurid, kui energiamärgise G või F tase, kuid kaheksal juhul kümnest asutakse madala efektiivsusega kinnisvara juures jõuliselt hinda alla kauplema, viidates tõsiasjale, et hoone ülalpidamise kulud on suuremad kui hea märgisega kinnisvara juures.”

Briti Energy Saving Trusti hiljutine uuring kinnitas, et märgise hea tase muudab kinnisvara nii ostjatele, kui rentnikele enam meelepärasemaks. Inglismaal muutub energiamärgis kohustuslikuks alates 1. oktoobrist.

Allikas: Energysavingtrust.org ; Energiasäästu portaal