Skautide Maailmaorganisatsioon ja Eesti Skautide Ühing toetavad  World
Wide Fund For Nature (WWF) poolt algatatud Maa Tundi ning julgustavad
projektiga ühinema kogu eesti rahvast. Skautluse üheks eesmärgiks on ka
keskkonnateadlikkuse tõstmine ja noorte säästva tarbimise
propageerimine.

Maa Tundi tõlgendatakse kui suurimat globaalset hääletust – hääletatakse maa ja kliima soojenemise vahel. Väljalülitatud elektriseadmed annavad hääle maale, väljalülitamata aga kliima soojenemisele. Meil kõigil on oma hääl ning iga hääl loeb.

Maa tund sai alguse 2007. aastal Sydneys, kui üle kahe miljoni inimese kustutas tuled ja lülitas välja ebatarvilikud elektriseadmed. Aasta hiljem oli nende inimeste hulk kasvanud üle 50 miljoni. 2009. aastal oodatakse Maa Tunnist osa võtma üle miljardi inimese. Hetkel on kampaaniale toetuse andnud rohkem kui 75 riiki üle kogu maailma.

Maa tunnis osalemiseks ei ole vaja teha muud kui laupäeval kell 20.30-21.30 lülitada välja ebatarvilikud elektriseadmed ning kustutada tuled. See ei ole lihtsalt elektri säästmine, see on hetk, kus mõtleme meid ümbritseva keskkonna peale.

Loe rohkem ja võimalus oma osalemisest teada anda: www.earthhour.org

Eesti Skautide Ühing on üleriigiline noorteorganisatsioon, mille liikmeskond ületab tuhande. Eesti skaudiorganisatsioon on Skautide Maailmaorganisatsiooni liige, kuhu kuulub ligi 30 miljonit skauti üle kogu maailma.

www.skaut.ee