Taani saatkond Tallinnas koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Energia ja Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonnaga kuulutab välja võistluse „Energiasäästlik kool“. Võistluse eesmärgiks on  kutsuda õpilasi jälgima oma energiatarbimiskäitumist ning leidma energia säästmise võimalusi koolis.

Võistlusele oodatakse osalema õpilastest ja ühest täiskasvanud koolitöötajast koosnevaid kuni 6-liikmelisi meeskondi.

Meeskond analüüsib energiatarbimist koolimajas ja koolielus, kavandab energiasäästu alaseid tegevusi, viib läbi teavituskampaania õpilaste ja õpetajate hulgas ning jälgib tegelikku energiasäästmist, viies võimaluste korral läbi mõõtmisi ja uuringuid.

Taani suursaadik Eestis pr. Kirsten Geelan julgustab õpilasi võistlusest osa võtma: "Tänavu jätkub riikide valitsuste tasandil energiaküsimuste ja kliimaprobleemidele lahenduse otsimine - Kopenhaagenis 2009. aastal korraldataval ÜRO kliimamuutuste konverentsil COP15 loodetakse alla kirjutada Kyoto protokolli järgne ülemaailmne kliimakokkulepe ning Euroopa Liit kiitis hiljuti heaks kliimamuutuste- ja energiapaketi.

Energia säästmisele ning saaste ja CO2 emissiooni vähendamisele saame aga kaasa aidata meie kõik, alustades kasvõi väikeste muutustega oma igapäevases käitumises ja harjumustes.“

Võistlusperioodi lõpuks koostab meeskond kokkuvõtte, mis sisaldab ülevaate koolis ette võetud tegevustest energia säästmiseks ja energiasäästu propageerimiseks, järeldusi ja ettepanekuid energia tarbimise vähendamiseks oma koolis ning tulevikuvisiooni oma energiasäästlikust ja keskkonnasõbralikke energiaallikaid kasutavast koolist. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 26. veebruar. Võitjad kuulutatakse välja 12. märtsil 2009.

Kaks parimat meeskonda saavad auhinnaks reisi Taani, lisaks põnevad eriauhinnad parematele meeskondadele ja koolidele.

Lisainfo ja meeskonna registreerimine võistluse veebileheküljel http://www.ambtallinn.um.dk/et/menu/Energia/.