Energia kokkuhoid ja ratsionaalne kasutamine on akuutne kogu Euroopas. Euroopa Komisjoni programmi Intelligent Energy Europe raames viidi aastatel 2004-2005 läbi 1. energiasäästuvõistlus “Energy Trophy” projekti näol, mille käigus säästeti kokku 3,7 GWh energiat ning atmosfääri jäi paiskamata 1885 tonni CO2.

Võistluse head tulemused, kerkivad fossiilkütuste hinnad ning suur sõltuvus imporditavast kütusest innustasid osalisi jätkama võistluse teise vooruga. “Energy Trophy+” teine voor keskendus büroo- ja kontorihoonete energiatarbe vähendamisele töötajate käitumisharjumuste muutmise teel. Võistlus toimus 1. septembrist 2007 31. augustini 2008 üle 140 ettevõtte/asutuse kontori vahel 17 Euroopa riigis. Tingimuseks oli mitterahaliste või odavate vahendite kasutamine, vt lähemalt projekti kodulehelt. Projekti Eesti-poolne juht oli Säästva Eesti Instituut, SEI-Tallinn.

Võistluse käigus peeti palju arutelusid kontorites, pakuti säästuvõimalusi ja tutvustati lahendusi seminaridel ning jagati eri riikide kogemusi avalike igakuiste uudiskirjade abil. Kokku säästeti võistluse käigus võrreldes varasema 3 aasta energiatarbega keskmiselt 11,8% energiat.

Eestis osalesid 5 kontorit 21 000 ruutmeetri pinna ja 840 töötajaga. Edukaimad olid  2 panka, kes suutsid nutikusega säästa vastavalt 28% ja 25% senisest energiatarbest (ühtlustatud ilmastiku ja töötajate arvuga). Selliste säästudega saavutati hinnatavad kohad ka üleeuroopaliselt - Krediidipank tuli suurema energiatarbega kontorite hulgas 2. kohale ning saab auhinna veebruari algul Brüsselis toimuval pidulikul galaõhtul.

Absoluutarvudes säästsid tänu lihtsate võtete rakendamisele Krediidipank 214 MWh soojust ja Swedbank 517 MWh elektrit ja 86 MWh soojust ning kõik osalejad kokku veidi alla 1 GWh energiat. Kasutatud meetmeteks olid: ruumide sisetemperatuuri vähendamine, ventilatsiooni korrastamine, kütte ja jahutuse seadistamine ühtsesse automaatreziimi, koridoride ja ühiskasutuses olevate ruumide valgustuse parem seadistamine ning töövälisel ajal elektriseadmete välja lülitamine. Viimastel kuudel on toimunud juba mitmeid seminare, kus rakendatud meetmeid ja töötajate kaasamise võimalusi on tutvustatud laiemalt.

Elektrisäästuks saavutati võistluses ca 0,01% ja soojuses ca 0,004 % kogu Eesti tarbest - ning seda ainult viie osalenud kontori arvel. Soojuse ja elektri säästu tulemusena paisati atmosfääri 613 tonni vähem süsinikku.

Hinnates riikliku statistika alusel osalenud viie kontori pinna sajandikuks olemasolevaist kontoripindadest ja sarnastest ruumidest saame kergesti vähendatavaks energia tarbimise koguseks umbes 100 GWh, millest veidi üle poole võiks moodustada elektri sääst. Samuti võimaldaks selline hõlpsasti saavutatav energiasääst vähendada atmosfääri paisatavat süsiniku kogust umbes 60 000 tonni võrra ehk umbes 0,5% senisest Eesti heitkogusest.

Võistlus näitas, et energiasäästu saavutamiseks ei pea tingimata suuri kulutusi tegema, natuke nõudlikkust, nuputamist ning energiasääst ongi käes. Käsilolevate teiste energiasäästu alaste projektide abil loodab Säästva Eesti Instituut kaasa aidata säästuvõimaluste propageerimisele ja asutuste/ettevõtete motiveerimisele energiasäästu saavutamisel. Lähemalt saab projekti ja selle tulemuste ning informatiivsete uudiskirjadega tutvuda SEI-T kodulehel, vt kliima- ja energiaprogramm.